Więcej...

Forum EiS - do kogo się zwrócić ze sprawami związanymi z jego funkcjonowaniem?

Forum EiS jest moderowane. Bardzo prosimy o przedstawianie spraw związanych głównie z tematyką poruszaną przez nasz magazyn oraz stosowanie się do ogólnych zasad netykiety.

Wszelkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Forum EiS zajmuje się administrator oraz moderatorzy, przy czym ich działania nie podlegają dyskusji na Forum.
Główną opiekę merytoryczną nad Forum EiS sprawuje Sekretarz Redakcji EiS: admineis@eis.com.pl, info@eis.com.pl.