Więcej...

Techniki pracy z komputerem

Pamiętaj - wokal jest najważniejszy! Aranżuj i nagrywaj wszystkie utwory zawsze w odniesieniu do wokalu. Zarejestruj go z klikiem lub jednym instrumentem i pozwól by wszystkie partie instrumentalne dostosowały się do niego.

Defragmentacja to konieczność
Systematycznie defragmentuj dysk. W przypadku systemu Windows XP najlepszym narzędziem do tego celu jest systemowy Defragmentator Dysków. Dokonuj defragmentacji zawsze na koniec pracy; dzięki temu następnego dnia komputer będzie gotowy od samego początku.

Jak najmniej cięć
Jeśli ścieżka wokalu lub partii solowej powstaje przez połączenie kilku podejść, wykorzystuj możliwie najdłuższe nieprzerwane fragmenty. Ciągłość feelingu jest zdecydowanie ważniejsza niż chwilowe zachwiania intonacji czy wymowy.

Wyłącz niepotrzebne
Nie wykorzystuj niepotrzebnych procesorów DSP, szczególnie jeśli pracujesz w trybie 16-bitowym. Każda obróbka sygnału zaokrągla błędy podczas niej powstałe i zniekształca obraz brzmieniowy. Ma to mniejsze znaczenie w programach wykorzystujących słowo o długości 24-, 32- lub 64-bitowej, ale wciąż nie pozostaje to bez znaczenia dla jakości sygnału finalnego. Jeśli poddajesz sygnał normalizacji, rób to zawsze po zadaniu wszystkich procesów DSP.

Mniej obrazków
Wyłącz podgląd przebiegu sygnału lub wybierz mniej dokładny podgląd jeśli tylko program na to pozwala. W ten sposób usprawnisz proces zgrywania śladów, gdyż komputer nie będzie obciążał procesora tworzeniem nowego obrazu kształtu fali. Jeśli przyjdzie czas precyzyjnej obróbki, włączysz dokładny podgląd ścieżki.