Więcej...

Latencja na żywo

W pytaniach do redakcji bardzo często pojawia się kwestia występowania wyraźnego opóźnienia w reakcji wirtualnych instrumentów na sygnał sterujący, np. z klawiatury MIDI.

W znacznej mierze wynika ona z faktu konieczności buforowania danych podczas dwustronnej komunikacji między urządzeniami audio/MIDI (takimi jak interfejsy audio) z oprogramowaniem w komputerze, czyli na ogół programem DAW z uruchomionymi w jego ramach wtyczkami instrumentów bądź samplerów. Dzieje się tak, ponieważ drivery (sterowniki), będące dodatkowym oprogramowaniem zarządzającym tą komunikacją, mają za zadanie zapewnienie stabilności wymiany danych oraz synchronizacji, stąd organizacja tego systemu w oparciu o przesyłanie pakietów o wielkości określonej pojemnością tzw. bufora. Czas zapełniania tego bufora, którego wartość podawana jest najczęściej w samplach, zależy od częstotliwości próbkowania materiału audio, i przy takim samym buforze będzie on krótszy dla wyższych częstotliwości, np. 96 kHz, niż dla niższych, takich jak 44, kHz. Kłopot w tym, że wyższe częstotliwości próbkowania stawiają wyższe wymagania wobec systemu komputera i najczęściej ich zastosowanie będzie wymagało zwiększenia bufora, aby uniknąć pojawiania się trzasków w dźwięku. Te ostatnie wynikają z chwilowej utraty synchronizacji powodowanej niedopasowaniem buforowania do aktualnych możliwości obliczeniowych całego systemu. Czym więcej wtyczek pracuje w projekcie, czym więcej automatyki i innych dodatkowych zadań, które musi w czasie rzeczywistym wyliczyć CPU, tym większa wartość bufora, konieczna do zapewnienia poprawnej pracy. Ustawienie optymalnej latencji będzie zatem wymagało przeprowadzenia prób, z uważną obserwacją zmian w zużyciu zasobów obliczeniowych komputera po każdej dokonanej zmianie.
Bardzo istotne jest zastosowanie odpowiednich driverów, za których funkcjonowanie odpowiada producent interfejsu audio, ale też sam system operacyjny komputera. W przypadku komputerów PC konieczne jest zastosowanie wydajnych sterowników ASIO, które powinny być dołączone do interfejsu. Jeśli tak nie jest, można zasyosować bezpłatne drivery ASIO4All (www.asio4all.com), choć trzeba pamiętać, że nie zapewnią one nigdy takiej stabilności i wydajności jak sterowniki napisane specjalnie dla danego modelu interfejsu audio.
W komputerach Mac sprawa jest znacznie prostsza, ponieważ system OS X wyposażony jest już w podsystem Core Audio/Core MIDI o doskonałej wydajności. Jeśli tylko producent interfejsu audio odpowiednio dostosował swój produkt do wymagań tego podsystemu, efektywność takiej konfiguracji będzie zazwyczaj wysoka.
Ponadto, aby uniknąć stuków i zakłóceń w głośnikach, zadbaj o to, by Twój komputer miał jak najwięcej pamięci RAM. Niektórzy muzycy sugerują także stosowanie możliwie krótkich kabli MIDI łączących instrumenty ze sobą i interfejsem MIDI.

Artykuł pochodzi z numeru:
Nowe wydanie Estrada i Studio
Estrada
i Studio
maj 2015
Kup teraz