Więcej...

Mikser - serce naszego studia

W momencie, gdy w swoim studiu korzystasz z więcej niż jednego źródła dźwięku, wówczas zachodzi konieczność zakupu miksera. Jest on również niezbędny przy nagrywaniu więcej niż jednego sygnału.

Manipulatory
Wygląd niektórych mikserów może wręcz onieśmielać olbrzymią ilością pokręteł, suwaków i przełączników. Nie taki jednak diabeł straszny, gdyż wszystkie manipulatory umieszczone w pionowym rzędzie tworzą pojedynczy kanał, który następnie jest powielany. Nauczysz się obsługi jednego kanału i już umiesz obsługiwać wszystkie. Po prawej stronie miksera znajdują się manipulatory kanałów wyjściowych, zwanych niekiedy subgrupami lub w skrócie - grupami. Pozwalają one na dokonanie niezależnych miksów na jednym mikserze w tym samym czasie.

Wejście
Każdy kanał posiada kilka gniazd wejściowych, dołączonych bezpośrednio do newralgicznego elementu każdego miksera - przedwzmacniacza mikrofonowego. Przedwzmacniacze mikrofonowe występują także w postaci oddzielnych urządzeń i są idealne dla użytkowników nie potrzebujących większej liczby wejść lub dla osób poszukujących pewnego określonego typu brzmienia oferowanego przez dany przedwzmacniacz. Pierwszą rzeczą w torze sygnałowym kanału wejściowego jest regulator czułości (Gain) i współpracujący z nim niekiedy załączany tłumik (Pad) redukujący sygnał najczęściej o 10dB. Odpowiednie ustawienie czułości wejścia jest niezbędne dla poprawnej pracy dalszych członów miksera. Po ustawieniu właściwej czułości musisz ustawić pożądany poziom danego kanału w obrazie dźwiękowym całości za pomocą tłumika - najczęściej suwakowego. Gdy tłumik jest ustawiony w dolnym położeniu, dany kanał nie jest obecny na wyjściu z miksera.

Podsłuch i komutacja
Powyżej tłumika znajdują się zwykle: potencjometr panoramy (Panpot, Balance), który służy do umiejscowienia danego kanału w stereofonicznym obrazie dźwiękowym i zazwyczaj dwa przyciski: Mute i PFL. Pierwszy z nich służy do szybkiego wyłączenia danego kanału bez użycia manipulatorów, a drugi do podsłuchu danego kanału (np. na słuchawkach) lub optycznego ustawienia poziomu sygnału na wbudowanym wskaźniku.

Barwa dźwięku
Większość mikserów posiada w każdym kanale mniej lub bardziej rozbudowany korektor barwy dźwięku (EQ.) W półprofesjonalnych mikserach stosuje się regulację barwy opartą na potencjometrach ustawiających poziom niskich, wysokich i środkowych częstotliwości, przy czym te ostatnie regulowane są korektorem parametrycznym.

Wysyłki
Każdy kanał wyposażony jest w wyjścia Auxiliary zwane w skrócie Auxami (wyjściami pomocniczymi). Ich liczba waha się od dwóch do ośmiu, a służą zazwyczaj do regulacji poziomu sygnału z kanału wysłanego do obróbki w efekcie dźwiękowym lub do monitora odsłuchowego. Można ich także używać do wykreowania oddzielnego miksu w sytuacji, gdy mikser nie posiada dedykowanych do tego celu grup lub te istniejące są już zajęte. Z wyjścia procesora efektowego sygnał powraca do miksera przez wejście Return (powrót). Gałkę odpowiadającą za poziom sygnału wracającego z procesora efektowego znajdziesz w sekcji master znajdującej się z prawej strony miksera.

Insert
Każdy kanał jest zwykle zaopatrzony w gniazdo insert (rozcięcie.) Ma ono postać stereofonicznego gniazda TRS 1/4". Jeżeli nie ma w nim wtyczki, gniazdo to jest "niewidoczne" dla kanału. Jeżeli natomiast umieścimy w nim wtyczkę, tor sygnałowy w kanale zostaje przerwany: sygnał wychodzi przez złącze tip i powraca przez złącze ring biegnąc w dalsze człony miksera. Insert jest używany do bezpośredniego "wpięcia" procesora w pojedynczy kanał bez użycia torów send i return.

Suma
Wyjścia wszystkich kanałów są sumowane i podawane do części master (tzw. sumy). Najprostsza taka sekcja składa się z regulatorów poziomu sygnału wyjściowego prawego i lewego kanału. Znajdują się w niej także regulatory poziomu powrotów efektów (returns), regulator poziomu głośności słuchawek i czasem regulatory poziomu grup. Grupy (submix) są oddzielnym miksem kilku lub wszystkich kanałów; pozwalają na spięcie ze sobą kanałów tworzących pewną całość (np. sekcja rytmiczna w jednej grupie, a sekcja melodyczna w drugiej), co daje więcej swobody w procesie miksowania materiału.