Więcej...

Instytut Fizyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie - akustyka i realizacja dźwięku

Celem tworzonej specjalności jest wykształcenie młodych ludzi w dziedzinie fizyki posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu powstawania i propagacji fal oraz akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych stanowiących podstawy budowy przetworników elektroakustycznych. Gruntowne przygotowanie techniczne będzie uzupełnione wykształceniem muzycznym w zakresie kształcenia słuchu i fonograficznej analizy partytury oraz wiadomościami z historii muzyki i literatury muzycznej.

Absolwenci mogą pracować np. jako:
- realizatorzy dźwięku
- producenci muzyczni
- montażyści dźwięku
- operatorzy dźwięku
- w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych
- w teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych
- przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych
- w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

Plan studiów
Pierwsze dwa semestry będą miały na celu kształcenie ogólne w zakresie nauk ścisłych. Nauka przedmiotów specjalizacyjnych rozpocznie się od trzeciego semestru. Studenci otrzymają wówczas wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy realizatora nagrań. Duży nacisk jest położony na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Po czwartym semestrze studenci odbędą praktykę zawodową w studiu nagrań lub studiu radiowym aby zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy realizatora dźwięku. W ramach programu Erasmus studenci będą mieli możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu realizacji części zajęć lub starzy zawodowych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada umiejętności, które pozwalają mu na wykonywanie pracy realizatora dźwięku lub jego asystenta. Jest przygotowany do pracy w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, realizacji oprawy dźwiękowej widowisk oraz realizacji dźwiękowych form multimedialnych, na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczna dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych jak również wiedzę specjalistyczną z zakresu akustyki oraz generacji i propagacji fal, jak również wiedzę ogólną z zakresy fizyki i matematyki wymaganą na poziomie studiów I stopnia. Absolwent nabył wrażliwość muzyczną aby rozumieć język muzyka oraz przetłumaczyć go na praktyczny język akustyka-inżyniera dźwięku.

Sekretariat
tel: 034 361 22 28
fax: 034 366 82 52
e-mail: sekretariat-if@ajd.czest.pl

Adres
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa
www.if.ajd.czest.pl