Więcej...

Akademia Realizacji Dźwięku - studia podyplomowe

Szkolenia rozpoczęliśmy w 1997 roku prowadząc m.in. praktyki dla słuchaczy Technikum Inscenizacji Teatralnych, a także kursy otwarte. Od początku działalności patronowały nam poczynania twórców czasopisma "Estrada i Studio", później zaś polskiej edycji magazynu "Live Sound".

Dzięki naszej działalności wiele osób bezrobotnych uzyskało zatrudnienie lub uruchomiło własne firmy. Nasze szkolenia odwiedziło wielu obecnie znakomitych realizatorów, a także wielu znanych artystów, którzy pogłębiali wiedzę na potrzeby własnej pracy artystycznej. Wiele lat pracy zaowocowało rozwojem firmy, zmianami programowymi, lokalowymi oraz ciągłym doskonaleniem form przekazywania wiedzy z tak trudnej dziedziny opartej o techniczne i artystyczne elementy. Obecnie oferujemy również szkolenia certyfikowane w oparciu o współpracę z firmami AVID oraz Apple, a także policealną szkołę dwuletnią i roczną oraz studia podyplomowe z zakresu Realizacji Dźwięku.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Studenci otrzymają wiedzę teoretyczną oraz odbędą szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora dźwięku. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, ale porusza również wiele zagadnień ogólnych z zakresu elektroakustyki oraz praktyki nagłaśniania estradowego, jak również montażu dźwięku do obrazu, czyli tzw. postprodukcji. Część zajęć zostaje ukończona egzaminem upoważniającym do uzyskania stosownych certyfikatów, np. Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110, a także Apple Logic Level One End User. Certyfikaty Avid są nieodpłatnym elementem programu studiów i każdy ze studentów może podejść do egzaminów nadających międzynarodowy certyfikat po zaliczeniu odpowiedniej ilość zajęć z obsługi oprogramowania Pro Tools. Na wykładach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. To oznacza, iż program pomija wszelkie aspekty teorii matematyki oraz fizyki, choć w wymaganym stopniu niektóre zagadnienia poruszane są w kontekście wyjaśniania zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej. Studenci zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu oraz urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń zapoznają się z aspektami warsztatu realizatora nagrań oraz akustyka estradowego. Ćwiczenia praktyczne doskonalić będą m.in. umiejętności pracy na DAW, kształtowanie brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych.

SYLWETKA KANDYDATA
Od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na dowolnym kierunku. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z programem studiów oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej z matematyki i fizyki umożliwiającą uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów technicznych. Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna praca na komputerze. Osoby początkujące będą miały - po ustaleniu z wykładowca prowadzącym - możliwość odbycia dodatkowych, odpłatnych zajęć wyrównawczych.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Student otrzyma przygotowanie do świadomego i sprawnego nabywania doświadczenia i rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora estradowego, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk, realizatora dźwięku form multimedialnych. Studenci na podstawie otrzymanej wiedzy - podpierając ją w czasie studiów samodzielną pracą w formie ćwiczeń utrwalających zajęcia teoretyczne i praktyczne - po zakończeniu toku studiów będą zdolni do podjęcia samodzielnej pracy na w/w stanowiskach.

ZAKRES TEMATYCZNY
- Elektroakustyka
- Warsztaty realizacji dźwięku estradowego
- Technika Studyjna
- Warsztaty realizacji nagrań w studio
- Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań
- Instrumentoznawstwo
- Podstawy Produkcji Muzycznej
- Podstawy harmonii
- Podstawy akustyki
- Podstawy słuchowej oceny dźwięku
Łącznie 264 godzin zajęć. Czas trwania: 3 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela).
Zajęcia odbywają się przy ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, a także w terenie.

UKOŃCZENIE
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie. Dodatkowo certyfikaty Avid Pro Tools, po zdaniu egzaminów.

OPŁATY
Wpisowe (jednorazowe): dla absolwentów PJWSTK - 500 zł; dla absolwentów innych uczelni - 1.000 zł
Czesne za semestr: 3.200 zł (istnieje możliwośc płatności w ratach).

KONTAKT
www.ard.edu.pl
info@ard.edu.pl
Tel. 787-100-777, 788-777-100