Więcej...

Ritual Electronics Anima - ciekawy generator funkcji dla systemu Eurorack

11.11.2019  | Michał Gałczewski vel Tweak
Ritual Electronics Anima - ciekawy generator funkcji dla systemu Eurorack

Ritual Electronics Anima czerpie inspirację z analogowych generatorów funkcji stylu „West Coast” i aktualizuje je w domenie cyfrowej. To podejście pozwala na niezwykle precyzyjne śledzenie 1V / Oct (10+ oktaw) w trybie Cycle oraz kontrolę krzywych wznoszących się i opadających (czyli Attack i Decay) bez znaczących opóźnień.

Moduł posiada trzy tryby działania:

- AD, moduł przyjmuje dowolny sygnał jako wejście i traktuje go jako Trig. Za jego pomocą uruchamia rosnący segment funkcji (Attack) i opadającą część (Decay). Długość tych segmentów jest określana za pomocą dedykowanych pokręteł lub sygnału CV. Są one niezależne od sygnału wejściowego.

- ASR, moduł tłumaczy sygnał wejściowy zamieniając go w parametr Gate. Faza Attack jest inicjowana w narastającej części funkcji, a następnie napięcie wejściowe jest utrzymywane na całej długości przed rozpoczęciem fazy opadania (Release) - kontrolowanej parametrem Decay.

- Cycle jest niezależny od sygnału wejściowego. Zapętla rosnące i opadające segmenty funkcji zgodnie z ich długością. Maksymalne wartości Attack i Decay powodują powolne oscylacje niskiej częstotliwości (maks. 80 s). Krótkie odcinki Attack i Decay wchodzą w zakres audio (do 2 kHz). Sygnał wejściowy umożliwia resetowanie cykli, co pozwala na synchronizacje LFO.

Wejście 1V / Oct zmienia Anima w bardzo sprawny podwójny oscylator cyfrowy (w trybie Cycle). Moduł pozwala na modulację FM kontrolowaną napięciem CV. Cyfrowa architektura pozwala na precyzyjne skalowanie w zakresie aż 10 oktaw. Producent zakłada, że dystrybucja zacznie się jeszcze w listopadzie, a koszt urządzenia to ok. 310 EUR.