Instruo ochd - owoc współpracy Divkid Ben’a oraz Instruo

26.12.2019  | Michał Gałczewski vel Tweak
Instruo ochd - owoc współpracy Divkid Ben’a oraz Instruo

ochd jest wynikiem współpracy firmy Instruō z wszechwiedzącym youtuberem Divkid Ben’em. Moduł Eurorack mieści aż 8 analogowych LFO w zaledwie 4HP.

Jego ideą jest wolna modulacja. Pozbawione kontroli nad synchronizacją pojedyncze LFO, rozpoczynają swój przebieg szybko, aby potem opadać powoli w drugiej części funkcji. Interesujące jest to, że nie są zsynchronizowane w stosunku do siebie. Zamysłem modułu jest uniknięcie klasycznych powtórzeń LFO, aby wywoływać modulację "dryfu". Przekłada się to na przypadkową animację w patchu. Będąc w 100% analogowym LFO, pojedyncze funkcje fazują między sobą organicznie.

Tempo można kontrolować globalnie. Moduł nie oferuje oddzielnych pokręteł dla każdego LFO, ale tylko jedno pokrętło kontroli tempa, które kontroluje szybkość dla wszystkich LFO jednocześnie. Wartości poszczególnych LFO są różne, każde działa trochę inaczej. Górne wyjście może przejść prawie do zakresu audio, dolne wyjście aż do 25-minutowych cykli. Dzięki kontroli CV można spowolnić je jeszcze bardziej. Moduł posiada również pojedyncze wejście CV z attenuatorem, które pozwala umożliwia funkcję "track and hold", czyli zamrażanie LFO za pomocą sygnału Gate. Urządzenie jest dostępne za równowartość około 139 GBP.

Więcej informacji TUTAJ.

Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó