RØDE HS2

Sprzęt estradowy | 01.12.2017 
Marka:  RØDE
Nasz Typ

Røde HS2 to doskonały przykład wysokiej klasy produktu watrakcyjnej cenie. Jest to rozwinięcie już nie produkowanego modelu HS1, bazujące jednak natakiej samej, niezawodnej elektretowej kapsule dookolnej.

Praktycznie niewidoczne, miniaturowe mikrofony na­ głowne cieszą się dużą popu­ larnością w telewizji oraz wśród prelegentów i wykonawców chcą­ cych zachować swobodę ruchu i jak najlepszą jakość głosu. Te dwa ostatnie elementy to pochodna za­ stosowanego z mikrofonem nadaj­ nika bodypack, najczęściej oferowa­ nego oddzielnie, oraz stałej pozycji mikrofonu względem ust.

Na rynku znajdziemy sporo na­ głownych mikrofonów z kapsułą dynamiczną, przeznaczonych na ogół dla instruktorów fitness oraz tańczących wokalistów, i charakte­ ryzujących się mocną, często mało finezyjną konstrukcją. Jeśli jednak ktoś szuka czegoś mniej rzucają­ cego się w oczy, a przy tym znacz­ nie ciekawszego brzmieniowo, to powinien przyjrzeć się ofercie w za­kresie mikrofonów pojemnościowych, w których membrana kapsuły na średnicę często porównywalną ze średnicą drutu, na końcu którego jest zamontowana. Z uwagi na to, że są to konstrukcje o najwyższym stopniu precyzji, które ponadto muszą zachować dużą odporność na zewnętrzne warunki, takie jak wilgoć i temperatura, ich ceny rzadko bywają niskie.

Firmy, które wyspecjalizowały się w tego typu mikrofonach to duńska DPA, amerykańska Count­ ryman oraz niemiecka Sennhei­ ser, a ceny ich produktów na ogół zawierają się w przedziale 2.000-3.000 zł. Nieco poniżej tego zakresu cenowego znajdziemy produkty Shure, Audio­Technica i Beyerdynamic. Røde HS2, kosztu­ jący 955 zł, reprezentuje sobą wy­ soką klasę przy interesującej cenie i w związku z tym budzi szczególne zainteresowanie potencjalnych na­ bywców, występując w dwóch wer­ sjach rozmiarowych (dla osób do­ rosłych i dla dzieci) oraz w dwóch wersjach kolorystycznych - różowej i czarnej.

Konstrukcja

Głównym elementem konstrukcyj­ nym jest dwuelementowy pałąk z drutu stalowego 1,5 mm prze­ suwającego się wewnątrz 2­mi­ limetrowej rurki nośnej. Na obu końcach drutu znajdują się siliko­ nowe uchwyty na uszy oraz de­ montowalne elementy z tworzywa, do których można zamocować wysięgnik z mikrofonem i połą­ czony z nim kabel wyprowadzający sygnał. Mikrofon można przy­ twierdzić zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Wyjście kabla z wysięgnika zabezpieczone jest elementem z tworzywa, z daleka przypominającym spiralkę, a sam kabel dodatkowo mocuje się do pa­ łąka za pomocą uchwytu. Ta pro­ sta z pozoru konstrukcja daje się łatwo regulować, a jednocześnie zachowuje stabilność, charaktery­ zuje się dużą wytrzymałością i jest wyjątkowo lekka.

W praktyce

W porównaniu do wersji HS1, z której od kilku lat korzystam, widać tu szereg zmian, z jednej strony poprawiających ergonomię i funkcjonalność, a z drugiej - nie da się ukryć - mających na celu redukcję kosztów. Mikrofon nie jest już w mocnej, hermetycznie zamykanej wali­ zeczce z tworzywa, ale w karto­ nowym pudełku. Całkowicie zre­ zygnowano też ze złączy PinMic, które pozwalały wymienić kabel między mikrofonem a wtykiem do nadajnika. Wprawdzie sam kabel, wzmacniany Kevlarem, był raczej nie do uszkodzenia, to jednak pewne kłopoty mogły się poja­ wiać na połączeniu kabla ze złą­ czami. I w tym kontekście decyzja producenta jest jak najbardziej trafna. Ponadto w przypadku współpracy np. z nadajnikami Sennheiser odpada konieczność zakupu przejściówki MiCon­1, ponieważ zastosowany obecnie wtyk wyposażony jest w gwinto­ waną tulejkę, zapewniającą me­ chaniczne połączenie z gniazdem. Przy współpracy z innymi nadaj­ nikami można ją zdjąć. Røde nie oferuje jednak przejściówek z TRS 3,5 mm na formaty stosowane w nadajnikach Shure, Audio­Tech­ nica, AKG, Audix i Lectrosonics, choć są takie dostępne z formatu PinMic (seria MiCon).

Korzystną zmianą jest za­ stąpienie wykonanych z drutu uchwytów na uszy bardzo wygod­ nymi, elastycznymi elementami silikonowymi. Z kolei wysięgnik, na którym zamocowana jest kapsuła, został fabrycznie wy­ gięty, by uzyskać ok. 5­milime­ trowy odstęp od twarzy lektora. To znacząco poprawiło warunki pracy kapsuły i wyeliminowało problemy z jej ocieraniem się o policzek. Tak jak poprzednio, w zestawie znajdziemy szereg drobnych elementów zapasowych (z wyjątkiem wkrętów, z których całkowicie zrezygnowano) oraz piankową i futrzaną osłonę na kapsułę, przydatne podczas pracy na zewnątrz.

Zakres zastosowań

- mikrofon nagłowny do współpracy z nadajnikami bodypack

- dla aktorów, wokalistów, prelegentów, do rejestracji audiowizualnych i wszędzie tam, gdzie użytkownik musi zachować swobodę ruchu, a sam mikrofon jednakową odległość od ust i być jak najmniej widoczny

 

Nasze spostrzeżenia

+ lekka konstrukcja, bez elementów łączonych na wkręty
+ możliwość mocowania mikrofonu po obu stronach
+ silikonowe uchwyty nauszne
+ wysoka jakość dźwięku za atrakcyjną cenę
+ wzmacniany Kevlarem przewód do nadajnika
+ uniwersalny wtyk TRS 3,5 mm
+ dostępność w dwóch rozmiarach i kolorach

-ewentualne uszkodzenie kabla/wtyku oznacza wymianę całego elementu z mikrofonem
-brak hermetycznego opakowania(jak w HS1)

 

Zobacz także test wideo:
HEDD Audio Type-20 - trójdrożne monitory studyjne
HEDD Audio Type-20 - trójdrożne monitory studyjne
Gdy pojawia się określenie „monitory trójdrożne”, to osoby oczekujące bezkompromisowego przetwarzania dźwięku stają się bardzo czujne. Zwłaszcza gdy za taką konstrukcją stoi Klaus Heinz.

Podsumowanie

Nowy HS2 jest wygodniejszy od swojego poprzednika, a zasto­sowane elementy dają większą pewność bezproblemowej pracy przez najbliższych kilka lat. Użyta kapsuła nieodmiennie zapewnia wysoką jakość dźwięku, opty­malny odstęp od sprzężeń oraz doskonałą czytelność przekazu. Mikrofon może być stosowany nie tylko w trakcie prezentacji, spek­takli i wykładów, ale też podczas tworzenia materiałów audiowizu­alnych. Mimo pozornej delikatności HS2 jest wytrzymałym na trudy pracy narzędziem. Z mojej praktyki wynika, że można go nosić na gło­wie przez wiele godzin, praktycz­nie nie odczuwając jego obecności. Świetnie sprawdza się także pod­ czas nagrań lektorskich, nie wyma­gając praktycznie żadnej korekcji podczas montażu materiału. 

 

Mój HS1 udał się już na za­służoną emeryturę, intensywnie pracując przez 6 lat. Jego miejsce zajął obecnie HS2 - wprawdzie w tekturowym pudełku, ale dziar­ski, świeży i pełen gotowości do realizacji najtrudniejszych nawet zadań.

 

Informacje

Kapsuła:

elektretowa, dookolna, konwerter impedancjiJFET.

Pasmo przenoszenia:

60Hz-18kHz.

Impedancja wyjściowa:

3kΩ.

Maks. poziom SPL:

122dB.

Maks. poziom wyjściowy:

189mV(1kHz,1%THD).

Czułość:

-47,2dB(1V/Pa); 4,7mV(1kHz,94dBSPL).

Równoważny poziom szumów:

36dBA.

Zasilanie:

zewnętrzne,2–5V.

Wymiary:

50×124×205mm.

Waga:

20g.

 

 

 

 

 

 

Cena
955,00 zł
Producent
RØDE
Artykuł pochodzi z
Nowe wydanie Estrada i Studio
Estrada
i Studio
grudzień 2017
Kup teraz