Wygraj SynchroArts Revoice Pro 4!

29.03.2017   |   Tomasz Wróblewski
Main image
Do wygrania pełna wersja programu SynchroArts Revoice Pro 4 o wartości 2.500 zł

Korekcja intonacji i wyrównywanie rytmiczne partii śpiewanych są obecnie tak samo obowiązkowym działaniem w zakresie produkcji muzycznej jak stosowanie Photoshopa do obróbki zdjęć w różnego typu publikacjach. Choć większości osób zabieg ten kojarzy się głównie z automatycznym strojeniem, to jednak takie procesory jak Revoice Pro, najczęściej są wykorzystywane do realizacji zabiegów praktycznie niesłyszalnych, o mniej lub bardziej kosmetycznym charakterze.

Firma Synchro Arts zbudowała swoją renomę w branży muzycznej na procesorze VocAlign dla Pro Tools, który w krótkim czasie stał się przemysłowym standardem w zakresie wyrównywania rytmicznego partii wokalnych i instrumentalnych. Tak jak Auto-Tune zrewolucjonizował podejście do intonacji dźwięków, tak VocAlign doprowadził do idealnego wyrównania rytmicznego partii audio. Technologia, na której bazują produkty Synchro Arts powstała jednak znacznie wcześniej, gdyż już w 1995 roku, i znalazła zastosowanie w przemyśle filmowym, jako narzędzie do wyrównywania dialogów w trybie lipsync.

A skoro dźwięk musi zostać poddany zabiegowi warpingu, by móc go rozciągać czasowo bez zmiany jego wysokości i brzmienia, to stąd był już tylko krok do jego obróbki w domenie częstotliwościowej, czyli korekcji intonacji. Dlatego właśnie Revoice Pro łączy obie te funkcjonalności, umożliwiając synchronizację rytmiczną wielu partii audio, a jednocześnie dostrajanie dźwięków pod kątem ich wysokości oraz timingu.

Revoice Pro 4 jest kompatybilny z protokołem ARA2, zatem wszystkie programy DAW, które go obsługują, mogą działać z RVP4 w czasie rzeczywistym, bez konieczności wcześniejszego transferu edytowanych plików. Revoice Pro jest bowiem samodzielną aplikacją, a nie wtyczką. APT, czyli Audio Performance Transfer, będący fundamentem, na którym Revoice opiera swoją funkcjonalność, został w wersji 4 programu wyposażony w dwa tryby pracy: Music i Dialog. Uwagę zwraca opcja porównywania krzywych w śladzie wzorcowym i wyrównywanym/ dostrajanym, a także dostępność okna, w którym włączamy/wyłączamy widok krzywych wysokości dźwięku, poziomu i rozkładu energii. Te fragmenty przetwarzanej partii, które włączamy w tryb ochrony pozwalający zachować ich oryginalną formę, mogą łączyć się z edytowanymi za pośrednictwem obszarów płynnego przenikania wartości odstrojenia. Dzięki temu znacząco redukujemy prawdopodobieństwo pojawienia się artefaktów. Doskonale rozwiązano kwestię edycji wibrato w partii wokalnej, które tu bazuje na nowych znacznikach, wyznaczających obszar zachowujący oryginalne brzmienie.

Revoice Pro 4 to kompleksowa, najwyższej jakości obróbka głosu w zakresie intonacji oraz wyrównywania, obsługa formatu ARA2, doskonałe narzędzie obróbki czasowej wibrato i rozszerzone możliwości APT z funkcjami Music i Dialog.

Biorąc udział w naszym konkursie masz szansę stać się jego właścicielem. Jedyne, co musisz zrobić, to odpowiedzieć na pytania zamieszczone na naszej stronie internetowej. Konkurs trwa do 1 lipca 2020 roku. Powodzenia!

Fundatorem nagrody jest firma Synchro Arts.
Więcej informacji na temat jej produktów znajdziesz na stronie www.synchroarts.com.

Zasady konkursu - Jedna osoba może wypełnić tylko jedno zgłoszenie konkursowe
- Biorąc udział w konkursie, potwierdzasz, że ukończyłaś/ukończyłeś 18 lat
- Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na udostępnienie magazynowi Estrada i Studio oraz Fundatorowi nagrody swojego zdjęcie i dodanie kilku słów na temat samej nagrody. Oba te elementy mogą zostać użyte na stronach internetowych obu wymienionych podmiotów, newsletterach i/lub na ich witrynach społecznościowych. Z uwagi na ochronę danych osobowych zostaniesz przedstawiona/przedstawiony z imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania (np. Jan K., Warszawa)
- Adres e-mail podany przez osobę wypełniającą zgłoszenie zostanie wykorzystany jednorazowo i wyłącznie do kontaktu zwrotnego ze zwycięzcą konkursu. Adresy nie są gromadzone, katalogowane ani umieszczane w bazach danych. Dzień po zakończeniu konkursu zostają trwale usunięte ze wszystkich dostępnych organizatorom konkursu urządzeń do przechowywania informacji i nie będą przez nikogo wykorzystane do innych celów
- Pracownicy AVT Korporacja (wydawcy miesięcznika Estrada i Studio), Synchro Arts Ltd., a także członkowie ich rodzin, nie mogą brać udziału w konkursie
- Nagroda nie może być wymieniona na inną lub równowartość jej ceny w gotówce
- Organizatorzy konkursu rezerwują sobie prawo do zmiany specyfikacji oferowanej nagrody
- Zwycięzca zostanie wyłoniony z grupy uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na trzy pytania zamknięte i udzielą najciekawszej, zdaniem Jury, odpowiedzi na pytanie finalne
- Decyzja jury, złożonego z przedstawicieli AVT Korporacja oraz Fundatora jest ostateczna i wiążąca
- Jeśli nie zgadzasz się z co najmniej jedną z wymienionych wyżej zasad, nie bierz udziału w konkursie
PYTANIA
Jak się nazywał procesor, dzięki któremu firma Synchro Arts stała się znana w świecie pro-audio?
Z jakim protokołem jest kompatybilny Revoice Pro 4?
Jakie dwa tryby APT (Audio Performance Transfer) oferuje Revoice Pro 4?
Jak brzmiałby współczesna muzyka, gdyby nie wymyślono wirtualnych narzędzi do korekcji intonacji?