Wygraj SynchroArts Revoice Pro 4!

29.03.2017   |   Tomasz Wróblewski
Main image
Do wygrania pełna wersja programu SynchroArts Revoice Pro 4 o wartości 2.500 zł

Korekcja intonacji i wyrównywanie rytmiczne partii śpiewanych są obecnie tak samo obowiązkowym działaniem w zakresie produkcji muzycznej jak stosowanie Photoshopa do obróbki zdjęć w różnego typu publikacjach. Choć większości osób zabieg ten kojarzy się głównie z automatycznym strojeniem, to jednak takie procesory jak Revoice Pro, najczęściej są wykorzystywane do realizacji zabiegów praktycznie niesłyszalnych, o mniej lub bardziej kosmetycznym charakterze.

Firma Synchro Arts zbudowała swoją renomę w branży muzycznej na procesorze VocAlign dla Pro Tools, który w krótkim czasie stał się przemysłowym standardem w zakresie wyrównywania rytmicznego partii wokalnych i instrumentalnych. Tak jak Auto-Tune zrewolucjonizował podejście do intonacji dźwięków, tak VocAlign doprowadził do idealnego wyrównania rytmicznego partii audio. Technologia, na której bazują produkty Synchro Arts powstała jednak znacznie wcześniej, gdyż już w 1995 roku, i znalazła zastosowanie w przemyśle filmowym, jako narzędzie do wyrównywania dialogów w trybie lipsync.

A skoro dźwięk musi zostać poddany zabiegowi warpingu, by móc go rozciągać czasowo bez zmiany jego wysokości i brzmienia, to stąd był już tylko krok do jego obróbki w domenie częstotliwościowej, czyli korekcji intonacji. Dlatego właśnie Revoice Pro łączy obie te funkcjonalności, umożliwiając synchronizację rytmiczną wielu partii audio, a jednocześnie dostrajanie dźwięków pod kątem ich wysokości oraz timingu.

Revoice Pro 4 jest kompatybilny z protokołem ARA2, zatem wszystkie programy DAW, które go obsługują, mogą działać z RVP4 w czasie rzeczywistym, bez konieczności wcześniejszego transferu edytowanych plików. Revoice Pro jest bowiem samodzielną aplikacją, a nie wtyczką. APT, czyli Audio Performance Transfer, będący fundamentem, na którym Revoice opiera swoją funkcjonalność, został w wersji 4 programu wyposażony w dwa tryby pracy: Music i Dialog. Uwagę zwraca opcja porównywania krzywych w śladzie wzorcowym i wyrównywanym/ dostrajanym, a także dostępność okna, w którym włączamy/wyłączamy widok krzywych wysokości dźwięku, poziomu i rozkładu energii. Te fragmenty przetwarzanej partii, które włączamy w tryb ochrony pozwalający zachować ich oryginalną formę, mogą łączyć się z edytowanymi za pośrednictwem obszarów płynnego przenikania wartości odstrojenia. Dzięki temu znacząco redukujemy prawdopodobieństwo pojawienia się artefaktów. Doskonale rozwiązano kwestię edycji wibrato w partii wokalnej, które tu bazuje na nowych znacznikach, wyznaczających obszar zachowujący oryginalne brzmienie.

Revoice Pro 4 to kompleksowa, najwyższej jakości obróbka głosu w zakresie intonacji oraz wyrównywania, obsługa formatu ARA2, doskonałe narzędzie obróbki czasowej wibrato i rozszerzone możliwości APT z funkcjami Music i Dialog.

Biorąc udział w naszym konkursie masz szansę stać się jego właścicielem. Jedyne, co musisz zrobić, to odpowiedzieć na pytania zamieszczone na naszej stronie internetowej. Konkurs trwa do 1 lipca 2020 roku. Powodzenia!

Fundatorem nagrody jest firma Synchro Arts.
Więcej informacji na temat jej produktów znajdziesz na stronie www.synchroarts.com.

Zasady konkursu - Jedna osoba może wypełnić tylko jedno zgłoszenie konkursowe
- Biorąc udział w konkursie, potwierdzasz, że ukończyłaś/ukończyłeś 18 lat
- Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na udostępnienie magazynowi Estrada i Studio oraz Fundatorowi nagrody swojego zdjęcie i dodanie kilku słów na temat samej nagrody. Oba te elementy mogą zostać użyte na stronach internetowych obu wymienionych podmiotów, newsletterach i/lub na ich witrynach społecznościowych. Z uwagi na ochronę danych osobowych zostaniesz przedstawiona/przedstawiony z imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania (np. Jan K., Warszawa)
- Adres e-mail podany przez osobę wypełniającą zgłoszenie zostanie wykorzystany jednorazowo i wyłącznie do kontaktu zwrotnego ze zwycięzcą konkursu. Adresy nie są gromadzone, katalogowane ani umieszczane w bazach danych. Dzień po zakończeniu konkursu zostają trwale usunięte ze wszystkich dostępnych organizatorom konkursu urządzeń do przechowywania informacji i nie będą przez nikogo wykorzystane do innych celów
- Pracownicy AVT Korporacja (wydawcy miesięcznika Estrada i Studio), Synchro Arts Ltd., a także członkowie ich rodzin, nie mogą brać udziału w konkursie
- Nagroda nie może być wymieniona na inną lub równowartość jej ceny w gotówce
- Organizatorzy konkursu rezerwują sobie prawo do zmiany specyfikacji oferowanej nagrody
- Zwycięzca zostanie wyłoniony z grupy uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na trzy pytania zamknięte i udzielą najciekawszej, zdaniem Jury, odpowiedzi na pytanie finalne
- Decyzja jury, złożonego z przedstawicieli AVT Korporacja oraz Fundatora jest ostateczna i wiążąca
- Jeśli nie zgadzasz się z co najmniej jedną z wymienionych wyżej zasad, nie bierz udziału w konkursie
PYTANIA
Jak się nazywał procesor, dzięki któremu firma Synchro Arts stała się znana w świecie pro-audio?
Z jakim protokołem jest kompatybilny Revoice Pro 4?
Jakie dwa tryby APT (Audio Performance Transfer) oferuje Revoice Pro 4?
Jak brzmiałby współczesna muzyka, gdyby nie wymyślono wirtualnych narzędzi do korekcji intonacji?
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó