Sequential Prophet 08 Rev2 - polifoniczny syntezator analogowy

Sprzęt studyjny | 21.02.2021  | Tomasz Wróblewski
Marka:  Sequential

W grupie tzw. syntezatorów luksusowych, instrumenty DSI/Sequential plasują się na tej samej pozycji co Moog, z równie piękną, choć nieco krótszą historią i wieloma modelami określanymi obecnie jako kultowe.

Produkowany na przełomie lat 70. i 80. Prophet-5 był pierwszym syntezatorem analogowym wyposażonym w mikroprocesor. Oferując pięć głosów polifonii stał się jednym z najpopularniejszych syntezatorów swoich czasów, a jednocześnie jednym z najchętniej kopiowanych w domenie wirtualnej. Między innymi od Pro-52 zaczęła swoją karierę firma Native Instruments (jeszcze pod „kuratelą” Steinberga), a do dziś emulacja Propheta to żelazny punkt programu niemal każdego dewelopera wirtualnych analogów.

Marka Sequential przez wiele lat należała do Yamahy, a Dave Smith, jej twórca, od 1987 roku budował swoje instrumenty pod szyldem Dave Smith Instruments (DSI). W 2015 roku Japończycy w geście dobrej woli zwrócili Smithowi prawa do oryginalnej nazwy. Dlatego pierwsza nowa inkarnacja tego syntezatora, czyli zaprezentowany w 2008 roku Prophet 08, dostępny jest jako DSI, zaś opisywany tu Rev2, już jako Sequential. Prophet 08 z pierwszej dekady XXI wieku powstał na fali powrotu do syntezatorów analogowych, ale opartych na całkowicie cyfrowym szkielecie. Okazał się jednym z najpopularniejszych syntezatorów tego typu, dostępnym w cenie, która choć wciąż dość wysoka, była relatywnie przystępna dla osób zainteresowanych tego typu syntezą.

W ubiegłym roku w nowym wcieleniu powrócił sam Prophet-5, także w 10-głosowej wersji Prophet-10. Oznaczona jako Rev5 będzie oferować możliwość przełączania filtrów (Rossum 2040/Curtis 3320) i bazującą na oryginale strukturę, przy jednoczesnej możliwości korzystania np. z USB i innych niezbędnych obecnie funkcji. W oczekiwaniu na możliwość przetestowania tego instrumentu, przyjrzyjmy się wersji Prophet 08 Rev2, która pokazała się w sprzedaży trzy lata temu.

Sequential Prophet 08 Rev2, czyli rasowy analog

Syntezator dostępny jest w wersji 8- i 16-głosowej, przy czym tę pierwszą można potem rozszerzyć do szesnastu głosów za pomocą karty Expander Kit. W porównaniu do Prophet 08 mamy zatem drwukrotnie większą polifonię i matrycę modulacji, a także cyfrowe efekty i polifoniczny sekwencer krokowy na każdą z dwóch warstw (lub stref). Dla każdego z głosów funkcjonuje 12- lub 24-decybelowy filtr dolnoprzepustowy Curtis, oferujący możliwość rezonansu i tryb Audio Mod, pozwalający wprowadzić dodatkowe harmoniczne. Istotną cechą Rev2 jest możliwość kształtowania wszystkich typów przebiegów. Oznacza to, że klasyczna PWM odnosi się nie tylko do prostokąta, ale też do piły, piło-trójkąta oraz trójkąta. Modulacji można dokonywać za pośrednictwem LFO i obwiedni, ale też ręcznie, wprowadzając animację soniczną w dowolnych momentach.

Sygnał z dwóch silników brzmieniowych instrumentu można wyprowadzić za pośrednictwem dwóch par gniazd 6,3 mm.

W zakresie efektów mamy cyfrowy pogłos, chorus, phaser, modulację pierścieniową, distortion oraz delay – standardowy i emulujący pracę układów BBD. Parametry efektów podlegają modulacji. Wprawdzie matryca ma tylko osiem slotów, ale można w niej wybierać wszystkie klasyczne źródła (obwiednie, LFO, parametry wykonawcze, a nawet sygnał audio) i cele modulacji. Modulatorem może też być sekwencer parametryczny oferujący cztery 16-krokowe ścieżki dedykowane wyłącznie do tego celu. Drugi, 64-krokowy sekwencer polifoniczny służy do wyzwalania głosów. Arpeggiator odgrywa trzymane przez nas akordy w kilku trybach arpeggio, z funkcją powtarzania i podtrzymania dźwięków oraz możliwością synchronizacji do ustawionego tempa lub przychodzącego przez MIDI. Podobnie jak inne nowoczesne instrumenty analogowe, Prophet Rev2 zaprojektowany został do obsługi w trybie „jedna gałka na funkcję”, doskonałym do pracy na żywo i uwielbianym przez osoby lubiące korzystać z manipulatorów podczas gry. Komplet ustawień można zapisać pod postacią 512 programów użytkownika, mając też dostęp do takiej samej liczby presetów fabrycznych.

5-oktawowa klawiatura instrumentu jest typowo syntezatorowa, półważona, z velocity i kanałowym (monofonicznym) aftertouch. Należy ona do grupy manuałów klasy premium, co natychmiast daje się wyczuć pod palcami. Faktura klawiszy oraz ich akcja sprawiają, że nawet jeśli ktoś nie jest klawiszowcem, korzysta z niej z przyjemnością, a interakcja z wydobywanymi dźwiękami jest źródłem nieustannej inspiracji. Całości obrazu tego instrumentu dopełnia wbudowany zasilacz sieciowy, niewielki, ale bardzo czytelny wyświetlacz OLED i port USB.

Budowa Sequential Prophet 08 Rev2

Na panelu kontrolnym mamy bardzo wyraźny podział na poszczególne sekcje. Gałki ustawiono w optymalnym porządku i z właściwymi odstępami. Wprawdzie wolałbym, aby moduły z filtrem i obwiednią znalazły się bardziej z lewej, jednak ich umiejscowienie jest kwestią przyzwyczajeń. Niemniej grając prawą ręką i zmieniając parametry filtru i VCA, lewą ręką zasłaniamy wyświetlacz. Nad klawiaturą, z lewej strony znajdują się kółka modulacji i odstrojenia, a z prawej pozostało trochę miejsca np. na spis utworów czy kostkę efektową. Włącznik zasilania jest tam, gdzie powinien być, a boczki z olejowanego afrykańskiego mahoniu dodają syntezatorowi luksusowego posmaku retro.

Pięciooktawowa, wysokiej klasy klawiatura jest jedną z najmocniejszych stron instrumentu.

Umieszczone na tylnym panelu złącza są opisane także na płycie czołowej, zatem podłączeń możemy dokonywać „w ciemno”. Znajdziemy tam wyjście słuchawkowe, parę wyjść głównych i przeznaczonych dla warstwy B, klasyczną trójkę złączy MIDI DIN-5, port USB, gniazdo pedału Sustain (włącz/wyłącz), wejście Pedal (współpracujące z pedałami rezystancyjnymi i mogące funkcjonować jako źródło modulacji np. dla filtru) i gniazdo Sequencer. To ostatnie służy do podawania sygnałów impulsowych aktywujących sekwencer i arpeggiator, ale można je też wykorzystać dla wprowadzenia sygnału audio, działającego wówczas jako trigger. Podłączając syntezator do komputera przez USB, zobaczymy go w programie DAW jako port wejściowy i wyjściowy MIDI. Złącza USB i DIN-5 transmitują ten sam sygnał, zatem można użyć instrumentu jako konwertera USB/MIDI.

Bez wątpienia Rev2 jest wykonany lepiej niż oryginalny 08, o czym świadczą drukowane napisy na obudowie, wyższej klasy manipulatory, zastąpienie ekranu LED wyświetlaczem OLED oraz, o czym już była mowa, znacznie wygodniejsza klawiatura, powiększona teraz o oktawę. Warto też wspomnieć o dostępności modeli bez klawiatury – także 8- i 16-głosowych.

Programowy edytor

Za 100 dolarów można kupić wykonany przez firmę SoundTower programowy edytor dla instrumentu, funkcjonujący w komputerach Mac i PC jako samodzielny program lub wtyczka VST/AU. Uwzględnia on wszystkie elementy kontroli brzmienia włącznie z prezentacją graficzną obwiedni, daje dostęp do całej matrycy modulacji w ramach jednego ekranu, a nawet pozwala programować sekwencje z wykorzystaniem widoku edytora pianolowego. Wtyczka dostępna jest w dwóch wersjach – dla samego instrumentu oraz jego efektów. Producent udostępnia też możliwość pobrania banków brzmieniowych – fabrycznego zestawu 512 presetów oraz pakietu 16 alternatywnych strojów – które przenosimy do Propheta za pośrednictwem protokołu SysEx.

Synteza w Sequential Prophet 08 Rev2

Struktura instrumentu jest typowa dla syntezatorów addytywnych. Źródłem sygnału są dwa sterowane cyfrowo oscylatory z możliwością wyboru jednego z czterech podstawowych przebiegów, bez sinusa. Dla każdego z przebiegów możemy zmienić kształt, oscylatory zsynchronizować i wprowadzić dla nich kontrolowaną niestabilność regulatorem Osc Slop.

Każda gałka w instrumencie ma własną, przypisaną tylko do niej funkcję, co znacząco przyspiesza pracę i zwiększa komfort obsługi.

Proporcje sygnału z oscylatorów ustawiamy gałką Osc Mix, a całość tej „sonicznej mikstury” okrasić białym szumem i sygnałem z oscylatora 1 obniżonym o oktawę, czyli suboscylatorem (nowością w Rev2). Taka konfiguracja obowiązuje dla jednego głosu, który możemy zmultiplikować do 16, aktywując funkcję Unison. W przypadku piły uzyskujemy wówczas potężny dźwięk, przy którym miękną wszystkie rozwiązania software’owe. Oczywiście liczba uruchomionych głosów unisono zmniejsza liczbę głosów polifonii, ale w przypadku akordów można spróbować obejść to ograniczenie używając funkcji Chord Memory. Gramy akord i wciskamy przycisk Unison, przypisując wielogłos do jednego klawisza wyzwalającego. Zaleta jest taka, że poszczególne głosy akordu można rozłożyć w panoramie, a jeśli są to akordy 4-głosowe, zawsze pozostaje kilka wolnych, które mogą funkcjonować w ramach unisono. Wadą natomiast jest konieczność wcześniejszego wejścia w menu Misc Params, w którym należy aktywować opcję Unison Mode.

Zobacz także test wideo:
Modal SKULPTsynth SE - 4-głosowy syntezator cyfrowy
Modal SKULPTsynth SE - 4-głosowy syntezator cyfrowy
Modal SKULPTsynth SE to niedrogi, funkcjonalny i oryginalnie brzmiący syntezator należący do grupy budżetowych mini-instrumentów, doskonale sprawdzających się w warunkach studyjnych i koncertowych.

Sygnał z oscylatorów trafia na filtr dolnoprzepustowy oparty na układzie Curtis, mogący pracować z nachyleniem 12 lub 24 dB/okt. – w tym ostatnim przypadku z możliwością samooscylacji. Bezpośrednio w sekcji filtru ustawiamy jego obwiednię ADSR, poszerzoną o segment Delay, opóźniający jej zadziałanie. Filtr może być sterowany nie tylko obwiednią, ale też wartością Velocity (szybkość nacisku na klawisze), wysokością nuty i obwiednią sygnału audio z oscylatora 1. Dzięki temu przy odpowiednich ustawieniach można uzyskać dźwięk przypominający efekt pracy modulacji FM, choć sam syntezator nie oferuje jednoznacznej opcji wzajemnej modulacji oscylatorów. Obwiednię typu DADSR znajdziemy też we wzmacniaczu wyjściowym, z możliwością dodatkowej modulacji za pośrednictwem szybkości nacisku klawiszy. W sekcji wzmacniacza znajduje się regulator Pan Spread, który określa głębokość rozstawienia poszczególnych głosów w panoramie stereo. Funkcja ta, jak zdecydowana większość regulatorów na panelu, także podlega modulacji.

Podziału klawiatury, sumowania warstw oraz przełączania edycji pomiędzy nimi dokonuje się za pośrednictwem trzech dedykowanych przycisków, bez konieczności otwierania menu.

A skoro o niej mowa, poza czterema klasycznymi LFO mogącymi generować tony o częstotliwości do 500 Hz, także w synchronizacji do wewnętrznego lub zewnętrznego zegara, mamy też trzecią obwiednię. Oferuje ona taką samą funkcjonalność jak obwiednia głośności, ale w miejscu regulacji szerokości panoramy znajduje się przycisk sekwencyjnego wyboru celu modulacji, a jest ich ponad 50. Przypisania modulacji można dokonać „w locie” – wciskając przycisk Source ruszamy dowolnym regulatorem w źródle modulacji (np. LFO), a następnie z wciśniętym przyciskiem Destination dokonujemy tego samego wybierając jej cel. Podobnie jako źródła wskazujemy velocity i aftertouch – wciskając lub dociskając dowolny klawisz manuału. W takim instrumencie jak Prophet 08 Rev2 nie mogło też zabraknąć funkcji Glide, pozwalającej uzyskać płynne przechodzenie między dźwiękami w czterech różnych trybach stałego i zmiennego czasu przejścia.

Znaczącą różnicą między oryginalnym Prophet 08 a wersją Rev2 jest dostępność efektów w tym drugim. Wprawdzie wszystkie są cyfrowe, ale emulacje takich procesorów jak chorus, flanger, echo BBD, distortion, modulator pierścieniowy i rezonansowy filtr górnoprzepustowy brzmią bardzo przekonująco. Ponadto każdy moduł efektowy udostępnia dwa kluczowe regulatory, które podlegają modulacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy wykorzystamy 4-ścieżkowy, 16-krokowy sekwencer parametryczny.

Podsumowanie

Z analogowymi syntezatorami opartymi na syntezie subtraktywnej jest trochę jak z gitarami – niby wszystkie mają podobną konstrukcję, ale pewne subtelności w konstrukcji i brzmieniu sprawiają, że jedne pasują nam bardziej, a inne mniej. Z mojego punktu widzenia Prophet 08 Rev2 to znaczący krok naprzód w porównaniu do P08. Ten drugi doskonale sprawdzał się w partiach solowych i podkładowych, będąc w pewnym sensie nowoczesną wersją oryginalnego Prophet-5. Dzięki zastosowaniu suboscylatora, Rev2 pokazał swoje nowe oblicze, wprowadzając niższą otawę do brzmień basowych i padów. W tych zastosowaniach brzmi szeroko, mocno i tłusto – po prostu analogowo w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Sekcja efektów przenosi to brzmienie w wymiar współczesności sprawiając, że syntezator może zaoferować kompleksowy, dopracowany dźwięk gotowy do umieszczenia w aranżacji. Ponadto większa i lepsza klawiatura sprawdzi się w zastosowaniach live. W tym kontekście przyda się możliwość wyprowadzenia różnych brzmień na dwóch oddzielnych wyjściach stereo. Po dokonaniu podziału, lewą stroną manuału możemy grać partie basowe, a prawą podkład i partie solowe. Ponieważ syntezator oparty jest na cyfrowym szkielecie, barwy można łatwo zmieniać przywołując różne programy, wciąż mając do dyspozycji regulację parametrów brzmieniowych na żywo.

Wartość wykonawczą instrumentu podnoszą sekwencer, arpeggiator i pamięć akordów. Dzięki temu P08 Rev2 jest doskonałym przykładem polifonicznego syntezatora analogowego z większością zalet instrumentów cyfrowych. Jeśli myślisz o profesjonalnym, polifonicznym analogu na estradę i do studia, wyprodukowanym przez firmę o ustalonej reputacji i z piękną historią, to wzięcie pod uwagę oferty Dave’a Smitha, należącego do bardzo wąskiego grona praojców syntezy dźwięku, jest wręcz obowiązkowe.

 

Nasze spostrzeżenia

+ doskonały, analogowy dźwięk
+ atrakcyjne brzmieniowo panoramowanie głosów
+ wysokiej jakości, 5-oktawowa klawiatura
+ suboscylator i cyfrowy procesor efektów
+ oddzielne wyjścia dla dwóch warstw brzmieniowych
+ wyjątkowo czytelny i przejrzysty panel instrumentu
+ 4-ścieżkowy sekwencer parametryczny

- rozmieszczenie sekcji na panelu nie każdemu będzie odpowiadać
- edytor programowy płatny oddzielnie

Zakres zastosowań

- profesjonalny, polifoniczny syntezator analogowy do pracy w studiu i na scenie; uniwersalność zastosowań dzięki dostępności suboscylatora, procesora efektów, dwóch wyjść stereo oraz sekwencera i arpeggiatora

 

Informacje

Polifonia 8/16 głosów, dwubrzmieniowy z podziałem klawiatury lub konfiguracją warstwową
Synteza analogowa, 2 oscylatory DCO z kształtowaniem przebiegu, suboscylator, generator szumu. Filtr analogowy Curtis (12 lub 24 dB/okt.)
Efekty cyfrowe, jeden efekt na warstwę/strefę
Modulacja 8 slotów, 22 źródła, 52 cele. 4 LFO, 3 obwiednie DADSR. Sekwencer (polifoniczny, 64 kroki), sekwencer parametryczny (4-ścieżkowy, 16-krokowy). Arpeggiator
Klawiatura syntezatorowa, półważona, 5 oktaw, 61 klawiszy
Złącza USB, MIDI (In, Out, Thru), Sustain, Expression, Sequencer, 2 pary wyjść symetrycznych stereo
Zasilanie sieciowe, 100-240 V, maks. 22 W
Wymiary 323x892x96 mm
Waga 9,3 kg
cena 9.450 zł - wersja 16-głosowa
7.500 zł - wersja 8-głosowa
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT