Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej - Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest specjalnością w ramach kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej (pięcioletnie studia magisterskie).

Specjalność Inżynieria Dźwięku jest ukierunkowana przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych we współczesnej telekomunikacji i multimediach. W związku z tym, specjalność ta wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji, a także estetyki muzycznej. Absolwent tej specjalności jest szeroko wykwalifikowanym inżynierem specjalizującym się w zastosowaniach technologii informatycznej w telekomunikacji, w przesyłaniu i przetwarzaniu sygnałów, a także w akustyce fonicznej, w technice rejestracji nagrań i w technologii studyjnej.
Kwalifikacje absolwentów pozwalają im na obejmowanie różnego typu stanowisk zawodowych w różnego typu przedsiębiorstwach na terenie całego kraju oraz za granicą. Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy w dziedzinach elektroniki, telekomunikacji, akustyki i inżynierii dźwięku, Katedra jest reprezentowana w praktycznie każdym polskim przedsiębiorstwie związanym z inżynierią dźwięku. Do tych przedsiębiorstw należą między innymi: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Radio Gdańsk, Young Digital Poland, a także liczne zespoły muzyczne, wyższe uczelnie i inne. Absolwenci to również poszukiwani na rynku pracy niezależni inżynierowie i realizatorzy. Są wśród nich także menedżerowie przedsiębiorstw, projektanci sprzętu, projektanci systemów dźwiękowych, technicy, naukowcy, realizatorzy nagrań, inżynierowie systemów nagłośnieniowych.
Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest specjalnością interdyscyplinarną. Zarówno program studiów jak i zakres zainteresowań naukowych Katedry obejmuje takie dziedziny jak cyfrowe przetwarzanie sygnałów, projektowanie systemów mikroprocesorowych, techniki komputerowego przetwarzania sygnałów fonicznych, akustykę muzyczną, akustykę mowy, syntezę dźwięku, elektroakustykę, akustykę psychofizjologiczną, miernictwo akustyczne, teorię muzyki, technologię nagrań oraz technikę systemów nagłośnieniowych.
W zależności od indywidualnych zainteresowań studenci mogą kształtować tematykę swojej pracy dyplomowej w ramach szerokiego zakresu zagadnień związanych z inżynierią dźwięku.
Najczęściej wybierana przez studentów tematyka obejmuje takie dziedziny jak:
- projektowanie, kostrukcja i oprogramowanie różnego typu systemów i narzędzi do przetwarzania sygnałów dźwiękowych,
- projektowanie i oprogramowanie systemów mikroprocesorowych cyfrowego przetwarzania sygnałów, przeznaczonych m.in. do syntezy dźwięku, rekonstrukcji sygnałów oraz specjalnych efektów dźwiękowych,
- obsługa i konserwacja elektronicznych systemów dźwiękowych,
- technologia nagrań studyjnych i plenerowych,
- technologia systemów nagłośnieniowych.
Na Wydział ETI co roku przyjmowanych jest około 500 studentów z liczby około 1500 kandydatów. Około 280-300 studentów wybiera kierunki Elektronika i Telekomunikacja. Specjalność Inżynieria Dźwięku i Obrazu wybiera średnio szesnastu studentów trzeciego roku w roku akademickim, oraz jeden, dwóch uczestników Studium doktoranckiego (więcej szczegółów na temat Studium doktoranckich można uzyskać na stronie wydziału).
Wszyscy pracownicy naukowi Katedry są członkami Audio Engineering Society. Biorą oni udział w działalności AES prezentując wyniki badań, organizując warsztaty i pełniąc funkcje organizacyjne. Pracownicy Katedry są również we władzach Polskiej Sekcji Studenckiej AES.
W toku studiów słuchacze nabywają wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu komputerowych technik przetwarzania sygnałów w oparciu o nowoczesne układy mikroprocesorowe i komputerowe. Dotyczy to w szczególności projektowania i uruchamiania systemów DSP (cyfrowe procesory sygnałowe) i rozwijania umiejętności w zakresie obsługi i wykorzystania multimedialnych systemów sieciowych Unix. Ponadto studenci otrzymują wiedzę z zakresu alternatywnych technik obliczeniowych, stanowiących podstawę przyszłościowych systemów działających w oparciu o metody sztucznej inteligencji, takich jak m.in. sieci neuronowe i logika rozmyta. Systemy takie pozwalają na osiąganie zupełnie nowych możliwości w zakresie stosowania komputerów jako narzędzi inteligentnej obróbki danych i sygnałów.
Katedra dysponuje m.in. siecią stacji roboczych w systemie Unix, dwoma laboratoriami cyfrowego przetwarzania sygnałów i techniki mikroprocesorowej, laboratorium cyfrowej techniki fonicznej i wielośladowym studiem nagrań.

Adres Katedry:
Katedra Systemów Multimedialnych
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
Numery telefonów
Sekretariat Katedry: (058) 347-13-01, Faks: 347-11-14
E-mail: www_ksm@sound.eti.pg.gda.pl
www: http://multimed.org/sylwetka.html

Star icon
Produkty miesiąca
Earthworks SR117 - mikrofon pojemnościowy wokalny
Sennheiser HD 490 PRO Plus - słuchawki studyjne
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó