Akademia Filmu i Telewizji - policealna szkoła artystyczna w Warszawie

Warunkiem przyjęcia do Akademii Filmu i Telewizji jest posiadanie średniego wykształcenia i odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej.
Nauka w szkole jest oparta na autorskich programach wykładowców. Zasadą działalności Szkoły jest unitarna, wspólna dla wszystkich słuchaczy nauka w trakcie pierwszego roku.

Ostateczny wybór specjalności dyplomowej następuje na koniec pierwszego roku nauki, po konsultacji słuchacza z wykładowcą prowadzącym daną specjalność.
- reżyseria
- scenariopisarstwo
- sztuka operatorska
- montaż
- realizacja dźwięku
- organizacja produkcji

Egzamin wstępny
Jedyną formą egzaminu wstępnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
Na rozmowie kwalifikacyjnej nie jest wymagana wiedza z konkretnych przedmiotów. Komisję Interesuje ogólna wiedza o filmie i TV, motywacja kandydata oraz jego ewentualne doświadczenie w dziedzinie filmu i TV. Wpływ na ocenę ma również przedstawienie przez kandydata własnych prac związanych z wybieraną specjalnością. Prace należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną; mogą to być krótkie formy audiowizualne (w różnych formatach), fotografie, prace graficzne i plastyczne, pomysły i projekty scenariuszy oraz inne formy literackie, próbki montażowe, nagrania i mixy dźwiękowe, itp.
Egzamin wstępny jest bezpłatny.

Aby zostać słuchaczem Akademii Filmu i Telewizji, należy:
- prawidłowo wypełnić kwestionariusz na stronie internetowej AFiT, w terminie do 20 czerwca
- zapisać się w biurze Szkoły na rozmowę kwalifikacyjną, osobiście lub telefonicznie pod numerami 0-22 840 67 40 lub 0-22 841 12 11 w. 451; zapisów dokonujemy się na podstawie przesłanych drogą internetową kwestionariuszy
- przynieść na rozmowę kwalifikacyjną dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości kandydata, 4 zdjęcia legitymacyjne, świadectwo dojrzałości lub inny dokument stwierdzający wykształcenie minimum średnie (wystarczy kserokopia lub odpis) oraz własne prace do zaprezentowania komisji egzaminacyjnej
- odbyć z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną przed komisją złożoną z wykładowców AFiT
- wpłacić pierwszą ratę czesnego w podanym terminie
- przybyć na zebranie organizacyjne w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w celu wpisania na listę słuchaczy Akademii Filmu i Telewizji.

Warunkiem ukończenia Akademii Filmu i Telewizji jest uzyskanie zaliczeń semestralnych ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w dwuletnim cyklu nauki oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu dyplomowego, na którym należy przedstawić pracę (film, scenariusz, itp.) przygotowaną pod opieką wykładowcy AFiT w wybranej specjalności dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Akademii Filmu i Telewizji z zaznaczeniem specjalności dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego.

Adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21, budynek nr 23 na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
Biuro jest czynne codziennie w godzinach 9:15 - 14:45
Tel.: (022) 840 67 40, (022) 841 12 11 w. 451, 0601 801 118, 0501 053 059
Fax: (022) 840 67 40
E-mail: akademia@afit.edu.pl, biuro@afit.edu.pl, jozef.gebski@afit.edu.pl
www.afit.edu.pl

Star icon
Produkty miesiąca
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
JBL PRX ONE - przenośny zestaw głośnikowy
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó