Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - Policealne Studium Zawodowe/Realizator Dźwięku

Słuchacze muszą posiadać bardzo dobry słuch muzyczny i tzw. słuch realizatorski. W ciągu dwóch lat zapoznawani są z podstawowymi urządzeniami i technikami rejestracji dźwięku, potrzebnymi do wykonywania zawodu realizatora dźwięku. Uczą się również języka angielskiego, zasad muzyki, gry na pianinie (fortepianie), historii muzyki, instrumentoznawstwa oraz poznają teorię akustyki i doskonalą słuch muzyczny.

W nowoczesnym studiu nagrań (znajdującym się w Ośrodku) słuchacze są przygotowywani do wykonywania przyszłej pracy zawodowej.
Ukoronowaniem nauki jest własna praca (konkretne nagranie) na 24-bitowym, 64-śladowym komputerowym systemie dźwiękowym ProTools. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w rozgłośniach radiowych, telewizyjnych, przy nagłośnieniach oraz w studiach nagraniowych.
Słuchacze Szkoły Policealnej zamieszkali poza Krakowem mogą skorzystać odpłatnie z miejsca w internacie oraz wyżywienia. Słuchacze Zaocznej Szkoły Policealnej opłacają w każdym semestrze czesne ustalane w każdym roku szkolnym przez Dyrektora Ośrodka.

Zasady rekrutacji.
Do końca lipca każdego roku szkolnego kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły potrzebne dokumenty: podanie, życiorys, świadectwo, 3 zdjęcia, orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Do Szkoły Policealnej przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby z dysfunkcją wzroku, w dalszej kolejności w ramach wolnych miejsc pozostali kandydaci. Egzaminy wstępne odbywają się co roku w ostatnim tygodniu sierpnia. O egzaminach kandydaci zawiadamiani są listownie. Na kierunkach stacjonarnych przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.

Egzaminy: pisemny z fizyki (dział akustyki ze szkoły średniej), ustny - przesłuchanie muzyczne (elementy kształcenia słuchu), ustny - przesłuchanie akustyczne.

Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
ul. Tyniecka 7
30-319 Kraków
Tel. (012) 266-66-80, fax (012) 266-86 22, 267-44-20
www.blind.krakow.pl
Studio MixPlus - www.studio.blind.krakow.pl

Star icon
Produkty miesiąca
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
JBL PRX ONE - przenośny zestaw głośnikowy
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó