Instytut Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Reżyseria Dźwięku oraz Akustyka

Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał na bazie utworzonej w 1946 roku Pracowni Akustycznej, w ramach Katedry Fizyki Doświadczalnej. W 1952 rozpoczął się drugi etap rozwoju tej placówki naukowej, mianowicie przy Katedrze Fizyki Teoretycznej utworzono Zakład Akustyki i Teorii Drgań.

Zakres badań naukowych obejmował oprócz wspomnianych działów akustyki również psychoakustykę. W 1956 roku powołano samodzielną jednostkę uniwersytecką, Katedrę Akustyki i Teorii Drgań, przemianowaną w 1969 na Katedrę Akustyki. Po prawie 30-latach działania Katedry w roku 1985, placówka została przekształcona w specjalistyczny Instytut Akustyki na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM. W końcu roku 1988 utworzono w Instytucie 4 specjalistyczne zakłady: Elektroakustyki, Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki, Akustyki Środowiska, Akustyki Molekularnej.
Nowy rozdział w historii uczelni otwarty został w lipcu 1999, kiedy to po 10 latach oczekiwań do użytku oddano nowy gmach Instytutu Fizyki UAM. W roku akademickim 2000/2001 zmieniona zostaje dydaktyka, oprócz studiów licencjackich w zakresie protetyki słuchu i ochrony przed hałasem uruchomiony został licencjat z reżyserii dźwięku.
Przeorganizowany został też proces dydaktyczny, tak, aby studenci uzyskali możliwość bezkolizyjnego przejścia po 3 latach nauki na 2-letnie studia magisterskie. Od początku 2000 roku organizowane są wykłady dla pracowników i studentów Wydziału Fizyki zatytułowane "Akustyka XXI wieku".

Reżyseria Dźwięku
Student kształcony w ramach 3-letnich studiów licencjackich z reżyserii dźwięku ma przede wszystkim nabyć wrażliwość muzyczną, tzn. ma potrafić zrozumieć język muzyka oraz przetłumaczyć go na praktycznie pojęty dla akustyka dźwięku. Aby cel ten zrealizować konieczna jest nauka obydwu języków: muzycznego i akustycznego. W ramach przedmiotów muzycznych, wrażliwość kształcona jest poprzez program audycji dźwiękowych, prowadzonych przez kompozytorów i muzyków. Szczególny nacisk położony jest na naukę oceny jakości dźwięku poprzez "trening słuchowy". Przedmioty akustyczne obejmują wiedzę w zakresie generacji, propagacji, rejestracji, odtwarzania oraz percepcji dźwięku ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej obróbki sygnału dźwiękowego.
Ponadto student poznaje zasady:
- kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej
- realizacji dźwięku przy nagraniach małych form muzycznych i słownych
- adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, która obejmuje materiał fizyki na poziomie szkoły średniej oraz test na wrażliwość muzyczną. Test na wrażliwość muzyczną dotyczy między innymi oceny poczucia rytmu, tonacji oraz preferencji muzycznych.

Profil kształcenia:

Pierwszy rok studiów obejmuje oprócz przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, informatyka) przedmioty kierunkowe takie jak wprowadzenie do akustyki, elektroakustyka oraz audycje muzyczne z wiadomościami o muzyce. Na drugim roku pojawiają się dalsze przedmioty kierunkowe, między innymi: practicum z elektroakustyki, trening słuchowy, cyfrowa obróbka sygnałów dźwiękowych, psychoakustyka, akustyka wnętrz, nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartej, akustyka muzyczna, współczesne formy muzyczne. Natomiast na trzecim roku nacisk położony jest na pracę w studiu nagrań. Studenci odbywają praktyki w krajowych ośrodkach gdzie realizowane są różne formy pracy z dźwiękiem (studia nagrań, teatry, sale koncertowe).

Możliwość dalszego kształcenia:

Studenci po uzyskaniu licencjatu mogą kontynuować naukę na dwuletnich, uzupełniających studiach magisterskich.

Kontakt:

Instytut Akustyki UAM
ul. Umultowska 85
tel. (0-61) 827-31-12
www.ia.amu.edu.pl
e-mail: anula@amu.edu.pl

Star icon
Produkty miesiąca
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
JBL PRX ONE - przenośny zestaw głośnikowy
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó