Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM
Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

A gdyby tak porzucić pracę z edytorem pianolowym i zacząć programować partie instrumentalne przy użyciu sekwencera MIDI firmy HY-Plugins, który otrzymujesz w tym miesiącu bezpłatnie? Spróbujmy!

Technologia
2020-01-09
Krok po kroku
1. Początek pracy z HY-Seq Collection 2 CM

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

1.

Wtyczka HY-Seq Collection 2 CM dostępna jest w formatach VST i AU (AU tylko dla Logic Pro X), oraz dla systemów OS X 10.9, Windows 7 lub wyższych. Zacznij od skopiowania archiwum ZIP z DVD lub zasobów online. Następnie uruchom instalator właściwy dla posiadanego systemu operacyjnego i wybierz format do zainstalowania.

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

2.

HY-Seq Collection 2 CM nie generuje sygnałów audio, ale transmituje dane MIDI, sterujące innymi instrumentami. Użytkownicy Logic Pro X mogą po prostu załadować HY-Seq Collection 2 CM jako plugin MIDI FX, ale posiadacze innych programów DAW muszą włączyć wtyczkę do wejścia ścieżki MIDI (szczegóły w instrukcji obsługi programu DAW).

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

3.

Po przypisaniu HY-Seq Collection 2 do sterowania wybranym przez Ciebie syntezatorem, uruchom odtwarzanie w programie DAW. Instrument wygeneruje monofoniczny riff MIDI z ustawioną częstotliwością taktowania (od 8 taktów do 1/64 nuty). Każda z 16 kolumn w interfejsie wtyczki reprezentuje pojedynczy krok w sekwencji.

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

4.

Klikając i przeciągając pionowe suwaki kroków sekwencji (każdy odpowiada 12 półtonom) i sloty Octave (±2 oktawy) utwórz 16-krokowy patern melodyczny. Jeśli zabraknie Ci inspiracji, kliknij ikonę kostki do gry w danym wierszu, randomizując ustawienia. Aktualne wartości wyświetlane są w polach poniżej.

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

5.

Teraz przejdź do lewego panelu Control, gdzie można globalnie zaaplikować parametry Shuffle oraz Pitch Shift. Gdy włączona jest opcja Global, wartości Velocity i Gate (czyli długość nuty) działają dla wszystkich nut. Po jej zmianie na Step oba te parametry można konfigurować dla poszczególnych kroków sekwencji.

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

6.

Aby stworzyć sekwencję o bardziej złożonej rytmice, przejdź do matrycy Step Action. Każdy krok może być dzielony (/2, /3, /4), powtarzany (x2, x3, x4), wyciszany, pomijany, odwracany i resetowany. Kłódka zabezpiecza przed randomizacją i ponownym wyzwalaniem, a suwak Probability określa prawdopodobieństwo odtworzenia danego kroku.

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

7.

Panel Clock Control to miejsce, gdzie możesz ustawić globalną częstotliwość taktowania Clock, a także przełączać pomiędzy nutami standardowymi, z kropką i triolami. Sekwencja odtwarzana jest w synchronizacji z DAW. Start Sync wymusza podążanie za pozycją w utworze, a Re-Start i Re-Sync aktywują reset i resynchronizację odtwarzania sekwencji.

Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

8.

Na górnym pasku menu znajdziesz użyteczne funkcje, takie jak cofanie/ponawianie operacji oraz zapisywanie i wczytywanie presetów. Jest także przycisk, którego wciśnięcie zamyka dolny panel MIDI FX. Z kolei rozwijane menu daje użytkownikowi dostęp do takich poleceń, jak np. inicjalizacja parametrów, skalowanie okna interfejsu i szeregu innych.

?

 Zmiana liczby kroków


Jakkolwiek odtwarzanie domyślnie biegnie przez 16 kroków, liczbę tę można zmienić, korzystając z kontrolki Reset na lewym panelu Sequencer Controls. Kiedy wybierzesz wartość mniejszą od 16, sekwencer zrestartuje sekwencję po dojściu do kroku oznaczonego wartością Reset. Jeśli wartość tę ustawisz na więcej niż 16 (maks. 1.024), odtwarzanie będzie biegło cyklicznie przez wszystkie 16 kroków, a zatrzymanie nastąpi po osiągnięciu zadanej wartości Reset. Zauważ, że sumaryczną liczbę kroków określa ich mnożnik. Poeksperymentuj z tymi opcjami, tworząc paterny polirytmiczne albo dopasowując sekwencję do struktury utworu.

Star icon
Produkty miesiąca
Antelope Zen Go Synergy Core - interfejs audio
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó