Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM
Bezpłatny program - HY-Seq Collection 2 CM

A gdyby tak porzucić pracę z edytorem pianolowym i zacząć programować partie instrumentalne przy użyciu sekwencera MIDI firmy HY-Plugins, który otrzymujesz w tym miesiącu bezpłatnie? Spróbujmy!

Technologia
2020-01-09
Krok po kroku
4. Efekty MIDI w HY-Seq Collection 2 CM

1.

Efekty MIDI znajdują się w „raku” u dołu okna. Transpose i Octave to proste efekty przestrajania, w półtonach (±12) i oktawach (±2). Przełączając ikonę klawiatury Transpose, można modyfikować przesunięcie nut MIDI w zakresie od C3 do C5.

2.

Scaler umożliwia dostosowanie sekwencji do skali muzycznej. Suwaki stroju poszczególnych kroków przesuwane są co półton, natomiast te dźwięki, które nie pasują wysokością do wskazanej skali, są ignorowane podczas odtwarzania.

3.

Presety skal wybiera się na panelu w lewym dolnym rogu okna. Wtyczka oferuje 30 presetów, z których wybraliśmy skalę lidyjską. Możesz określić nutę podstawową Root Note i, po naciśnięciu przycisku Root Shift, przesuwać skalę, ustawiając jej tonację.

4.

Map Editor nie tylko wyświetla aktualną skalę, ale pozwala tworzyć własne – nuty dodajemy i przesuwamy, klikając na siatce. Kliknięcie już wprowadzonej nuty usuwa ją, co wykorzystaliśmy w przypadku naszej skali lidyjskiej.

5.

Kolejność efektów MIDI FX może mieć istotny wpływ na wynik końcowy, jeśli więc zamierzasz zapisać plik MIDI z ich użyciem, najpierw odpowiednio ustaw je w raku. Konfigurację efektów zapiszesz jako zbiorczy preset w menu MIDI FX.?

 MIDI Recorder

 
HY-Seq Collection 2 CM wyposażony jest w użyteczny MIDI Recorder, widoczny w prawym dolnym rogu okna, rejestrujący wyjściowe dane MIDI do pliku, który z kolei można umieścić wprost w aranżacji DAW. Definiujemy długość pliku MIDI w taktach, klikamy czerwony przycisk Record, po czym uruchamiamy odtwarzanie. Po zakończeniu zapisu pojawia się ikona, którą możemy przeciągnąć na ścieżkę MIDI w oknie DAW. Od tego momentu zapisane dane można edytować w tradycyjny sposób, przy użyciu edytora pianolowego.

Star icon
Produkty miesiąca
Antelope Zen Go Synergy Core - interfejs audio
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó