Bezpłatny program - Seaweed Audio Fathom CM
Bezpłatny program - Seaweed Audio Fathom CM

Stworzony przez firmę Seaweed Audio Fathom to jeden z najciekawszych syntezatorów modularnych. W tym miesiącu otrzymujesz od nas jego bezpłatną wersję Fathom CM.

Technologia
2020-02-02Krok po kroku
2. Presety oraz interfejs Fathom CM

1.

Kliknij umieszczony z lewej strony folder Program, a następnie w oknie centralnym dwukrotnie kliknij wybrany preset z listy Program. Fathom CM ładuje dane ustawienie i automatycznie przełącza widok w oknie centralnym na Signal Flow (tor sygnałowy). Rozmiary okna można skalować, przeciągając prawy dolny narożnik interfejsu.

2.

Zagraj lub zaprogramuj kilka nut MIDI na ścieżce z Fathom CM. Programy można zmieniać sekwencyjnie klikając trójkąty z lewej i prawej strony nazwy aktualnego presetu. W momencie wyzwalania kolejnych nut na wyświetlaczu prezentowane są pionowe linie, sygnalizujące wysokość aktualnie pojawiających się dźwięków.

3.

Załaduj program Ambient > Dancing Saws i zagraj kilka nut. W panelu centralnym można zobaczyć aktualny tor syntezy, na który składają się dwie pary oscylatorów, z których każda wysyła sygnał do układu podwójnego filtru, potem do efektu delay, a następnie do efektu pogłosowego. Sygnał przepływa od lewej do prawej.

4.

Tak jak w innych wirtualnych i sprzętowych syntezatorach modularnych, tak i tu połączeń między modułami dokonujemy kablami – tutaj widocznymi jako elementy łączące wyjścia z prawej z wejściami z lewej. Aby rozłączyć połączenie wystarczy „wypiąć” jedno z zakończeń wirtualnego kabla włączonego do gniazda wejściowego lub wyjściowego.

5.

Kliknięcie na dany moduł sprawia, że zmienia on kolor na zielony, a sam moduł zostaje ominięty (sygnał przechodzi bez obróbki). Kolejne kliknięcie zmienia kolor na czerwony, a sygnał przestaje przechodzić. Zaznaczenie modułu w oknie centralnym sprawia, że jego parametry podlegające edycji pokazują się w dolnym oknie.

6.

Kliknięcie przycisku Signal Flow przełącza widok w dolnym oknie na siedem regulatorów globalnych: Volume, Pitch, Polyphony, Velocity, Glide i ustawienia ekranu środkowego. Tu także można znaleźć korektor graficzny pracujący na wyjściu. Przeciąganie wchodzących w jego skład suwaków wzmacnia lub osłabia przypisane do nich częstotliwości.