Pakiet EiS - DS Audio Software Thorn EiS
Pakiet EiS - DS Audio Software Thorn EiS

Thorn EiS jest pierwszą z wtyczek w kolekcji Pakiet EiS, którą mamy zamiar powiększać co miesiąc o kolejny instrument, efekt lub program/wtyczkę narzędziową.

Technologia
2018-08-29
Krok po kroku
Struktura i bloki syntezy w Thorn EiS

 

1.

Po kliknięciu na logo instrumentu można wybrać wielkość interfejsu w pięciu wymiarach lub w procentach. Przyciski Up/Down definiują zakres pitchbendu w półtonach. Każdy przycisk w instrumencie (z takim menu) po kliknięciu Control daje dostęp do trybu MIDI Learn, pozwala wybrać źródło modulacji i zablokować dany parametr w trakcie zmiany presetów.

 

 

2.

Tune i Fine to zgrubne i precyzyjne odstrojenie całego instrumentu. Declick wygładza atak, co niweluje ewentualne trzaski, gdy w Env 1 dla głośności ustawimy Attack na 0. Przyciskiem Legato i regulatorem Glide określamy aktywność i czas płynnego przechodzenia między kolejnymi dźwiękami, a MIDI sygnalizuje obecność sygnału sterującego.

 

3.

Wywinięte strzałki z lewej strony wyświetlacza służą do cofania i ponawiania każdej edycji. Klikając górną część wyświetlacza wybieramy presety, zmieniamy ich nazwy i tworzymy własne programy. Ikona kółka zębatego daje dostęp do instrukcji obsługi, ustawień MIDI, stroju referencyjnego i aktywacji nadpróbkowania oscylatorów. Panic resetuje instrument.

 

4.

Osc włącza oscylatory, których głośność i panoramę ustawiają Vol i Pan. Oscylatory bazują na 16-klatkowych tablicach skanowanych kontrolką Pos. Tablice ładujemy pod postacią ustawień, edytujemy klikając na przebieg lub tworzymy własne. W górnej belce ustawiamy oktawę, odstrojenie w półtonach, liczbę głosów oraz ich odstrojenie i panoramowanie.

 

5.

Phase Mode definiuje fazę sygnału oscylatora, zmienianą w trybach Gate (każdy przebieg startuje od początku), Free (faza zmienia się płynnie) lub Rnd (punkt startu przebiegu określany jest przypadkowo). Głębokość zmian fazy reguluje Phase. Vibrato ustawia głębokość modulacji częstotliwości, a ikona klawiatury przypisuje oscylator do MIDI Note.

 

6.

Oscylatory mają suboscylator z trzema przebiegami do wyboru i regulacją głośności. Przycisk o domyślnym symbolu PHS daje dostęp do spektakularnie brzmiących efektów dla oscylatora, z których 8 działa samodzielnie, a 5 przy współpracy drugiego oscylatora, realizując modulację FM, pierścieniową, synchronizację i regulację szerokości impulsu.

 

7.

Oscylator Noise jest źródłem sampli (z instrumentu lub własnych), które dodawane są do sygnału Osc 1 i 2. Po aktywacji Key będą one zmieniały wysokość zgodnie z dźwiękiem z klawiatury. Sample mogą być odtwarzane w pętli (Loop), uruchamiane klawiaturą, globalnie odstrajane (Pitch) i odtwarzane z opóźnieniem względem dźwięku z oscylatorów (Offset).

 

8.

Harmonic Filter nie działa bezpośrednio na sygnale, ale przetwarzając 8.192 harmonicznych z oscylatorów i wysyłając je do nich po obróbce. Kształtuje zatem ogólny charakter brzmieniowy Thorn EiS. Podobnie jak w oscylatorach, możemy korzystać z presetów, edytować je lub tworzyć własne przebiegi za pomocą edytora graficznego.

 

 

9.

Modelowany analogowo filtr działa w trybach LPF, HPF i BPF, w czterech odmianach: Clean, Dirty, Fat 12 i Fat 24. Charakter brzmienia filtru określa poziom saturacji Drive, a Keytrack i Veltrack ustawiają oddziaływanie wysokości dźwięku i velocity. Env 1 (lub inne modulatory) definiuje ich wpływ na obwiednię filtru. Limiter kontroluje sygnał wyjściowy.

 
Artykuł pochodzi z
Nowe wydanie Estrada i Studio
Estrada
i Studio
sierpień 2018
Kup teraz
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó