Pakiet EiS - DS Audio Software Thorn EiS
Pakiet EiS - DS Audio Software Thorn EiS

Thorn EiS jest pierwszą z wtyczek w kolekcji Pakiet EiS, którą mamy zamiar powiększać co miesiąc o kolejny instrument, efekt lub program/wtyczkę narzędziową.

Technologia
2018-08-29

 

Programowanie obwiedni MSEG

Obwiednie wielosegmentowe pozwalają wprowadzić do każdego zagranego dźwięku ciekawą animację wybranych parametrów.

MSEG można programować w trybach krokowych lub graficznych. Możemy skorzystać z gotowych presetów lub zaprogramować własne od początku. Szybkość zachodzących zmian określamy regulatorem Speed, ustawianym w synchronizacji do tempa lub w milisekundach. Cała zaprogramowana sekwencja odnosi się do danego dźwięku i jest wyzwalana od nowa z początkiem kolejnego. Jeśli dźwięki są długie, wówczas włączenie trybu Loop spowoduje pracę obwiedni w pętli; w trybie One Shot obwiednia dla danego dźwięku zadziała jednokrotnie.

Przy programowaniu krokowym definiujemy do 16 kroków – wartość każdego z nich będzie określała głębokość modulacji przypisanego do obwiedni parametru. Liczbę kroków w sekwencji określamy klikając na górnej listwie z liczbami od 1 do 16 i przeciągając w prawo dla jej zwiększenia, w lewo dla zmniejszenia lub w dowolnym miejscu, wskazując koniec sekwencji. Klikając na małym punkcie w górnym prawym rogu wybranego kroku, a następnie przeciągając w lewo lub prawo tworzymy dłuższe lub krótsze kroki sekwencji. Prawe kliknięcie w polu nad niebieskim słupkiem ustawia jego wartość na minimum, a lewe pozwala ustawić jego wysokość w miejscu kliknięcia.

Regulator Smooth wygładza przejścia między segmentami, Gate pozwala je skrócić, a Shuffle wprowadza rozchwianie rytmu. W trybie graficznym zmiany modulacji definiujemy za pomocą linii biegnącej wzdłuż maksymalnie 64 punktów, które dodajemy prawym kliknięciem, usuwamy lewym, a przeciągamy z lewym klawiszem. Przeciągnięcie segmentu pomiędzy punktami z lewym klawiszem wprowadza jego wygięcie. Globalne wygięcie wszystkich segmentów ustawiamy regulatorem Tens, a rozchwianie punktów względem siatki tempa kontrolką Shuf.

Artykuł pochodzi z
Nowe wydanie Estrada i Studio
Estrada
i Studio
sierpień 2018
Kup teraz
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó