Pakiet EiS - DS Audio Software Thorn EiS
Pakiet EiS - DS Audio Software Thorn EiS

Thorn EiS jest pierwszą z wtyczek w kolekcji Pakiet EiS, którą mamy zamiar powiększać co miesiąc o kolejny instrument, efekt lub program/wtyczkę narzędziową.

Technologia
2018-08-29
Krok po kroku
Sekwencer Glitch i Arpeggiator

 

1.

Sekwencer Glitch jest jednym z najciekawszych elementów Thorn EiS. Sekwencja składa się z maksymalnie 16 kroków (Steps), zmienianych w tempie (Speed) od 1/32 do 4/1. Dla każdego kroku w sekwencji możemy zaaplikować do sześciu różnych efektów rozłożonych w rzędach RP, LP, HP, BT, SR oraz Gate, wyłączanych globalnie przyciskami przy nazwie.

 

2.

W trybie synchronizacji Key sekwencer zaczyna pracę z chwilą pojawienia się kolejnej nuty, a w trybie Env pracuje aż do zakończenia pracy obwiedni głośności. Mix definiuje proporcję między sygnałem przed sekwencerem a po nim, a Pre FX ustawia go przed efektami. Kłódką w zakładce Glitch SQ blokujemy zmiany ustawień sekwencera przy zmianie presetów.

 

3.

RP (Repeater) określa liczbę powtórek sygnału w danym kroku. LP i HP to filtry dolno- i górnoprzepustowy, BT to zmniejszenie liczby bitów (bitcrusher), SR redukuje próbkowanie (sample rate), a Gate skraca długość danego kroku. Każdy wiersz określający poziom efektów dla poszczególnych kroków można poddać randomizacji po kliknięciu przycisku R.

 

 

4.

Moduł arpeggiatora to procesor MIDI, generujący sekwencje nut wyzwalających dźwięki w instrumencie po pojawieniu się komunikatu Note On na wejściu Thorn EiS. Sekwencja trwa tak długo, jak długo przytrzymywany jest klawisz lub trwa zaprogramowana w DAW nuta. Sekwencja może mieć maksymalnie 16 kroków z podziałami od 1/32 do 4/1 (cztery takty).

 

5.

Arpeggiator może pracować w 6 trybach kolejności odtwarzania zmian dźwięków w zaprogramowanym akordzie (w wersji Thorn EiS tryby Poly i Mono są nieaktywne). Octaves określa zakres zmian w oktawach, przeciągnięcie myszką na przycisku Shuffle wprowadza rozchwianie rytmiczne, a przeciągnięcie na Gate globalnie skraca wszystkie kroki sekwencji.

 

6.

Można zaprogramować jedną nutę, która uruchomi zaprogramowaną sekwencję. Note definiuje jej odstrojenie w półnutach, Gate określa czas trwania kroku, a Vel jego głośność. Aktywowanie łącznika Tie pozwala wydłużyć dany dźwięk, ale tylko wtedy, gdy połączone tą metodą dźwięki sekwencji mają taką samą wysokość, a Octaves ustawione jest na 1.

Artykuł pochodzi z
Nowe wydanie Estrada i Studio
Estrada
i Studio
sierpień 2018
Kup teraz