Więcej...

Komputer jako instrument?

Komputer jako instrument? A czemu nie?

Sekwencer audio/MIDI
Program, będący podstawą studia nagrań bazującego na komputerze. Cały system, razem z oprogramowaniem, interfejsem MIDI oraz interfejsem audio to w zasadzie kompletne studio nagrań. Każda ścieżka MIDI w sekwencerze jest czymś w rodzaju instrumentu, który możesz wcześniej zaprogramować i odtwarzać w dowolnym momencie. Ścieżkę MIDI można swobodnie edytować za pomocą różnego typu edytorów. Jeżeli chcesz dodać do utworu głos lub instrument(y) akustyczny, wówczas rejestrujesz ich dźwięk na śladach audio i odtwarzasz całą aranżację razem ze ścieżkami MIDI. Zarówno ścieżki MIDI jak i ścieżki audio podlegają zaawansowanej edycji - można je kopiować, skracać, wydłużać, dopasowywać do tempa, powielać, ściszać, zgłaśniać, dodawać efekty, przesuwać itd., itp. Współczesne sekwencery oferują zazwyczaj znacznie więcej funkcji niż jesteśmy w stanie naprawdę wykorzystać. Najbardziej popularne programy tego typu to Cubase, Sonar, Logic, Live.

Edytor audio
Wyspecjalizowany program pozwalający na edycję materiału audio. Zazwyczaj są to programy znacznie bardziej wydajne niż edytory audio dostępne w sekwencerach. Z ich pomocą dokonujemy wstępnej obróbki śladów przeznaczonych do dalszej obróbki w programach wielośladowych i finalnej obróbki już gotowych nagrań. Wiodące programy tego typu wyposażone są też w funkcję przygotowania płyty CD-R (premastering). Na uwagę zasługują programy: WaveLab, Sound Forge, Peak.

Komputer jako instrument
Lwia część nowopowstających instrumentów to instrumenty VST. Jest to zwykle plik z rozszerzeniem DLL, który "ożywa" dopiero wtedy, gdy zostanie umieszczony w odpowiednim folderze programu nadrzędnego. Wszystkie procesy, na skutek których zostaje wygenerowany dźwięk, dokonywane są przez procesor komputera na podstawie algorytmów zaimplementowanych we wtyczce syntezatora VST. Stąd im bardziej zaawansowana struktura generowanego brzmienia, tym większe obciążenie komputera.
Jak zainstalować instrument VST? W znaczącej większości przypadków przenosimy plik DLL będący instrumentem do folderu zawierającego instrumenty VST aplikacji nadrzędnej. Jeśli program instalujący wtyczkę dostarczany jest w postaci pliku EXE, wówczas instalacja dokonuje się automatycznie, a instalator często sam przeszukuje dysk w poszukiwaniu katalogów z instrumentami i efektami VST, i pozwala nam wybrać te foldery, w których chcemy umieścić plik.

Programy do edycji nutowej
Oprócz dedykowanych programów do kreowania zapisu nutowego, moduł edycji nut często występuje w programach sekwencerowych i jest związany z odtwarzaniem nut MIDI. Dzieje się tak, ponieważ wielu muzyków jest przyzwyczajonych do tradycyjnego zapisu nutowego i ten sposób edycji zdarzeń MIDI jest dla nich naturalny. Istnieją programy odczytujące zapisany przy pomocy nut materiał muzyczny używając do tego celu skanera. Umieszczasz stronę z zapisanymi nutami w urządzeniu skanującym, które rejestruje ją jako bitmapę. Następnie komputer przetwarza ją na pliki w formacie MIDI. Wprawdzie technologia ta jest jeszcze daleka od doskonałości, jest jednak dużo szybsza niż mozolne "wklepywanie" nut do komputera.

Oprogramowanie MIDI służące do akompaniamentu
Wiele popularnych programów jest w stanie produkować kompletną aranżację, która może być odtwarzana na dowolnym syntezatorze wielogłosowym lub module. Mają one zapisane wzorce popularnych stylów muzycznych, czyli specyficzną progresję akordów z powtórkami, przejściami i breakami. Niektóre programy pozwalają na produkowanie własnych stylów poprzez modyfikacje już istniejących i dodanie ścieżek z melodią lub własnym akompaniamentem. Jednym słowem robią to samo co domowe keyboardy, lecz dzięki zastosowaniu sterowania komputerowego dają dużo większe możliwości edycji. Przykłady programów: Band-in-a-Box, Jam.

Oprogramowanie edukacyjne
Komputer jest użytecznym narzędziem do treningu słuchu (odtwarza dźwięki, które słuchacz identyfikuje) i uczenia podstaw muzyki. Niektóre programy odtwarzają akompaniament dostosowując się do tempa gry ucznia i jednocześnie kontrolując jej poprawność za pomocą modułu rozpoznającego wysokość dźwięku.