Więcej...

Prawie 10 przykazań Twórcy Muzyki Tanecznej

Pamiętaj! Jeśli uda Ci się wywołać w utworze muzyczne napięcie, każda zmiana zabrzmi bardziej przekonująco i z większym impetem.

1. Przerwa nie powinna być głośniejsza niż następujące po niej wejście - miej oko na ustawienia kompresorów.
2. Odwrócone dźwięki (funkcja Reverse) działają wciągająco i informują słuchacza o tym, że zaraz coś się wydarzy.
3. Poszerzaj brzmienie w części zatrzymania - zwiększ długość wybrzmienia dla barw syntezatora (ustawienia ADSR), aby wypełnić przestrzeń, i wróć do pierwotnych ustawień przed wejściem kolejnej części.
4. Szybsze tempo oznacza większy impet - dotyczy to także prędkości LFO i czasów odbicia w efektach delay.
5. Gdy za pomocą filtru górnoprzepustowego odfiltrujesz dźwięki basowe w przerwach, membrany subwooferów będą miały chwilę by się cofnąć i uderzyć z większą siłą w chwili ponownego wejścia basu.
6. Aby podkręcić tempo skracaj długość pętli w przerwach.
7. Chwila ciszy przed wejściem muzyki sprawia, że wejście brzmi dynamiczniej, a w kompresorach zainstalowanych w klubie następuje wyzerowanie, reset czasu ataku.
8. W przerwie (break) dopilnuj, by wszystkie elementy miały czas właściwie się rozwinąć - przerwa zabrzmi bardziej energetycznie.
9. W części rozwinięcia (build­up) dodaj pod spodem subtelny efekt dźwiękowy, na przykład falę sinus o coraz wyższej wysokości dźwięku, by podkreślić narastającą atmosferę.