Więcej...

Nie taka korekcja straszna...

Korekcja jest znakomitym narzędziem pozwalającym na dopasowanie do siebie poszczególnych elementów całego miksu, ale trzeba z niej korzystać umiejętnie i z umiarem.

Lepiej tłumić
Zwiększanie wzmocnienia pasm powoduje także zwiększanie zniekształceń i zmniejszanie odstępu od szumów. Lepszy efekt uzyskasz przez wycinanie częstotliwości. Dla przykładu, jeśli chcesz podbić dolne i górne tony, lepiej wytłum tony środkowe. Efekt ten sam, a skuteczność lepsza.

Grunt, to się nie przyzwyczaić
Dłuższe korzystanie z określonej korekcji powoduje zjawisko przyzwycnia do niej słuchu i w efekcie wprowadzenie większych zmian brzmienia niż byśmy tego chcieli. Po zmianie ustawień korektora na takie jakich oczekujesz, wróć suwaki o 1 do 2dB i wysłuchaj tak ustawionej korekcji przez kilkanaście minut, zanim zdecydujesz przy jakich nastawach pozostać.

Korekcja 16kHz
Manipulacje filtrem 16kHz rzadko kiedy mają sens. Jeśli nawet usłyszymy zmianę, to będzie to efekt niedoskonałości naszego korektora, którego pasma zachodzą na siebie.

Pamiętaj o przerwach
Przejaskrawienie brzmienia jest bardzo łatwe. Dlatego najlepiej ciągle porównywać wersję bez korekcji z wersją z korekcją. W szczególnych wypadkach nasz słuch szybko przyzwyczai się nawet do bardzo skrajnych ustawień. Rób co jakiś czas przerwy, dopiero potem wróć do miksowania i porównaj sygnał po korekcji z sygnałem czystym.

Zmieniaj barwę w instrumencie
Jeśli zajdzie konieczność dokonania korekcji brzmienia instrumentu za pomocą manipulatorów w mikserze lub programie zawierającym mikser, sprawdź najpierw czy sam instrument nie ma możliwości indywidualnej zmiany barwy. Przez zastosowanie kompensacji barwy w mikserze zwiększasz również poziom szumów.

Ucz się częstotliwości
Korekcja parametryczna to potężne narzędzie. Umiejętność jej stosowania polega na tym, by dokładnie wiedzieć co się chce osiągnąć poprzez określoną manipulację. Jedną z metod jest "uczenie się" częstotliwości. Podłącz na wejście dowolny dźwięk o charakterze szumowym i przy podbitym wzmocnieniu o ok. 10dB zmieniaj parametr Frequency (częstotliwość) w korektorze parametrycznym, starając się zapamiętać brzmienie najbardziej charakterystycznych częstotliwości, np. 120Hz, 300Hz, 400Hz, 800Hz, 1kHz, 3,5kHz, 4kHz itp. Rób to samo dla różnych ustawień tłumienia i dobroci filtra. Zauważ na czym polega różnica w brzmieniu częstotliwości stłumionej i podbitej, i jakie są owe zależności przy szeroko i wąsko ustawionym filtrze.