Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus
Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus

Otwieramy przed Tobą drzwi do świata syntezy modularnej, która pod względem możliwości nie ma sobie równych. Co istotne, możesz wejść do tego sonicznego uniwersum całkowicie za darmo!

Technologia
2020-03-01

3. Moduły w pakiecie Voltage Modular Nucleus

1.

Panel połączeń

Zestaw paneli pozwalających na dokonywanie połączeń modułów instrumentu ze światem zewnętrznym: kontrolerami, interfejsami oraz wirtualnymi portami w programie DAW.

2.

CV Outs

Wyjścia sygnałów z zewnętrznych kontrolerów, takich jak klawiatury i moduły sterujące czy porty MIDI w programie DAW. Obsługuje takie komunikaty jak wysokość dźwięku (Pitch), sygnał pojawienia się i zaniku dźwięku (Gate), wyzwolenie dźwięku (Trig), szybkość nacisku (Vel), siła docisku (Aftertouch), podtrzymanie dźwięku (Sus), odstrojenie dźwięku (Bend) oraz głębokość modulacji (Mod).

3.

Poly CV

Jak wyżej, ale w trybie polifonicznym (wielogłosowym).

4.

MIDI/Transport

Komunikaty MIDI i sterowania transportem (start/stop, synchronizacja) z programu DAW.

5.

Audio In/Main Outs/Aux Out

Sygnały audio wchodzące na interfejs audio (np. z podłączonych do niego mikrofonów czy instrumentów) oraz gniazda wyjściowe Main (tu podajemy sygnał z Voltage Modular) i dodatkowe wyjścia dostępne w interfejsie.

6.

Oscillator

Wytwarza sygnał o częstotliwości audio, którego wysokość zależy od napięcia sterującego (Voltage Controlled Oscillator – oscylator sterowany napięciem). Standardowo VCO wytwarza sinus, prostokąt, piłę i trójkąt. Pulse Width to regulacja szerokości impulsu prostokątnego, z opcją jej modulacji.

7.

Noise Generator

Generator szumu jest odmianą oscylatora, wytwarzając serię przypadkowych przebiegów, których energia widma częstotliwości rozłożona jest równomiernie w całym zakresie audio. Różna barwa szumu jest efektem filtrowania, a szumem wyjściowym jest szum biały (white noise).

8.

Mod Wheel Assistant

Wykorzystamy go przy współpracy z modułami LFO, używając jako elementu pośredniczącego pomiędzy LFO a modulowanym parametrem. Można użyć go jako samodzielnego generatora LFO, z sześcioma przebiegami do wyboru, a w przypadku prostokąta także z regulacją szerokości impulsu.

9.

Mini LFO

LFO (Low-frequency oscillator) to generator sygnałów o częstotliwościach niższych od słyszalnych, co pozwala wykorzystać je do modulacji różnego typu parametrów. Wytwarza przebiegi kwadratowe i trójkątne. Moduł ten jest podwójny.

10.

Sample and Hold

Wytwarza przebiegi schodkowe, w których wartość każdego „stopnia” jest proporcjonalna do wartości próbki pobieranej z częstotliwością Rate z sygnału kierowanego na S&H (VCO lub szumu) lub własnego sygnału zegarowego. Wytwarza przebiegi przypadkowe, pozwalające ożywić modulowane parametry.

11.

Filter

Jest dla dźwięku tym, czym dłuto dla rzeźbiarza – usuwając częstotliwości kształtuje finalne brzmienie. VCF oznacza filtr sterowany napięciem, a zatem częstotliwość odcięcia można zmieniać ręcznie lub modulować. Rezonans uwypukla (wzmacnia) częstotliwość graniczną filtracji.

12.

Distortion

Wprowadza zniekształcenie do dźwięku, dając możliwość modulacji parametru głębokości zniekształcenia. Regulatorem Output Level kompensujemy wzrost poziomu sygnału będący pochodną jego przesterowania i w konsekwencji wzrostu poziomu głośności odczuwalnej.

13.

Oscilloscope

Oscyloskop pokazuje kształt oscylacji, pełniąc jedynie funkcję informacyjną. Zakres wskazań ustawiamy kontrolkami Range i Zoom, a funkcja Freeze zamraża przebieg. Gdy obraz nie zachowuje synchronizacji, należy wcisnąć jeden z przycisków Auto Trig.

14.

Amplifier

Wzmacniacz sterowany napięciem (VCA), służący jako modulowany regulator poziomu sygnału. Reaguje na sygnał sterujący w trybie liniowym lub wykładniczym, co ma wpływ na dynamiczny charakter dźwięku.

15.

Attenuverter

Potrójny „tłumiko-odwracacz”. Potencjometrem regulujemy głębokość tłumienia sygnału wchodzącego na wejście In, przed jego skierowaniem na wyjście Out. Wyjście Inv ma taki sam poziom jak Out, ale przeciwnie skierowany zwrot (faza/przeciwfaza, narastanie/opadanie).

16.

Ring Modulator (RM)

Modulator pierścieniowy to jeden z najstarszych efektów elektronicznych. Kierujemy na niego dwa sygnały – zostają one powielone i zwielokrotnione, a następnie wytwarzana jest ich suma i różnica. W rezultacie na wyjściu pojawiają się częstotliwości nieharmoniczne.

17.

Glide

Glide (portamento), to płynne przejście z jednego dźwięku w drugi. Doskonale sprawdza się w przypadku partii solowych oraz przy wygładzaniu przebiegów modulacyjnych.

18.

Multiple

Bardzo prosty, a jednocześnie przydatny moduł, będący poczwórnym rozdzielaczem sygnału audio lub sterującego kierowanego na wejście Input. Pozwala przesłać ten sam sygnał w cztery różne miejsca. Wciśnięcie Link zwiększa liczbę dostępnych wyjść do ośmiu.

19.

Bend Limiter

Pozwala ustawić zakres oddziaływania kółka modulacji (w półtonach), z niezależną regulacją odstrojenia w górę i w dół. Może pracować z każdym sygnałem CV z naszego systemu modularnego.

20.

Six Input Mixer

Mikser audio sumujący sześć różnych sygnałów mono do postaci jednego, z regulacją ich poziomów, głośności sumarycznej oraz możliwością wyciszania i włączania wejść w tryb solo.

21.

Dual VU Meter

Podwójny wskaźnik poziomu Volume Unit, czyli głośności mierzonego sygnału. Można z niego skorzystać zarówno do pomiarów poziomu sygnału audio jak i sygnałów sterujących. Diody Peak wskazują osiągnięcie poziomu 0 dBVU.

22.

Spring Reverb

Emulacja sprężyny pogłosowej z charakterystycznym, metalicznym brzmieniem. Moduł jest stereofoniczny, ale można go wykorzystać także do uprzestrzennienia sygnału mono.

23.

Arpeggiator

Generuje monofoniczne sekwencje nut, bazując na dźwiękach z akordów podawanych na jego wejście MIDI In. Może pracować w trybach Up, Down, Up & Down i Random. Wciśnięcie przycisku Hold „wprowadza do pamięci” dźwięki akordu podanego na wejście, które ulegną zmianie dopiero z chwilą podania innych. Ma własny zegar definiujący rytm sekwencji, ale można go także sterować z zewnątrz. Do tego dochodzą: Octave Range i Gate Time.

24.

8 Step Sequencer

Ośmiokrokowy sekwencer, generujący sygnały sterujące np. pracą oscylatorów. Suwakami ustawiamy wysokość kolejnych nut w sekwencji, a przyciskami u góry włączamy je lub wyłączamy. Może zastąpić klawiaturę sterującą jako źródło sygnałów wyzwalających, ale też świetnie się sprawdza jako modulator dla dowolnego parametru, np. częstotliwości filtracji czy poziomu sygnału. Można go sterować sygnałami z innych modułów, jak np. LFO.

25.

Envelope Generator

Przekształca sygnał wyzwalający Gate na sygnał sterujący ADSR. Pojedynczy impuls na wejściu Gate wyzwala na wyjściu sygnał z czasem narastania do wartości maksymalnej (Attack), przejścia do wybrzmiewania (Decay), poziomem wybrzmiewania (Sustain) oraz czasem zaniku (Release). Stosowany do kształtowania obwiedni głośności i filtracji.

26.

Delay

Moduł wprowadzający opóźnienie do sygnału. Feedback definiuje liczbę powtórek, a gałką Dry/Wet Mix ustawiamy proporcję między sygnałem czystym a kolejnymi powtórkami kierowanymi na wyjście. Regulator High Cut wprowadza filtrowanie dla wyższych częstotliwości, dzięki któremu każda kolejna powtórka staje się ciemniejsza brzmieniowo.

27.

Sync Divider

Dzieli lub mnoży z uwzględnieniem podziałów muzycznych sygnały impulsowe (takie jak clock czy LFO), pozwalając wygenerować inne podziały rytmiczne o długości od 1/32 nuty do 4 taktów. W procesie konwersji rytmu uwzględnia też podziały triolowe i z kropką.

Star icon
Produkty miesiąca
Antelope Zen Go Synergy Core - interfejs audio
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó