Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus
Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus

Otwieramy przed Tobą drzwi do świata syntezy modularnej, która pod względem możliwości nie ma sobie równych. Co istotne, możesz wejść do tego sonicznego uniwersum całkowicie za darmo!

Technologia
2020-03-01Krok po kroku
4. Podstawowy tor syntezy analogowej

1.

Zaprezentujemy teraz, jak z wykorzystaniem modułów wchodzących w skład Voltage Modular Nucleus stworzyć prosty tor syntezy. Uruchom program w wersji samodzielnej i zacznij od pustego raka, klikając przycisk New, umiejscowiony w lewym górnym rogu interfejsu instrumentu.

2.

W pustej przestrzeni osadzamy moduły, których zadaniem będzie generowanie i modulacja dźwięku. Przenosimy je z umieszczonej z lewej strony zakładki Library (kliknij znajdujący się u góry przycisk o tej nazwie, jeśli jej nie widzisz). Na dostępnej liście znajdź moduł Oscillator i dodaj go do raka przyciskiem Add.

3.

Przy nazwie modułu w bibliotece znajdziesz małą gwiazdkę, której zaznaczenie doda moduł do listy ulubionych. Musimy teraz połączyć wyjście oscylatora z interfejsem audio. Przeciągnij kabel z wyjścia przebiegu trójkątnego w oscylatorze do gniazda 1L(M) w umieszczonym u góry module Main Outs.

4.

Powinieneś usłyszeć dźwięk. Klikając i przytrzymując przycisk myszy na dowolnym końcu kabla połączeniowego, możesz usunąć połączenie. Analogowe oscylatory cały czas wytwarzają sygnał, który następnie jest kształtowany przez inne moduły. Znajdź w bibliotece moduł Amplifier i dodaj go do raka.

5.

Ustaw dodany moduł w dowolnym miejscu, a następnie połącz wyjście przebiegu trójkątnego z oscylatora z gniazdem Input we wzmacniaczu Amplifier. Teraz połącz wyjście wzmacniacza z gniazdem 1L(M) w module Main Outs. Możesz już regulować głośność sygnału, kręcąc gałką Gain we wzmacniaczu.

6.

Przystąpimy teraz do zasadniczego kształtowania dźwięku. Ustaw Gain we wzmacniaczu na minimum, a w raku umieść moduł Envelope Generator. Jego zadaniem będzie sterowanie zmianami ustawienia Gain, a tym samym formowanie obwiedni sygnału wytwarzanego przez oscylator w naszym torze syntezy.

7.

Połącz wyjście Out z generatora obwiedni z wejściem CV In we wzmacniaczu. Tuż pod nim znajdziesz regulator CV Amount, definiujący głębokość sterowania ustawieniem Gain za pomocą sygnału przychodzącego z zewnątrz, w tym wypadku z wyjścia Envelope Generator. Aktywuj dźwięk, wciskając w generatorze obwiedni przycisk Gate.

8.

Aktualnie obwiednia sygnału działa w trybie włącz/wyłącz i w żaden sposób nie kształtuje dźwięku. W module Envelope Generator zwiększ ustawienie suwaka R. Teraz po wciśnięciu i puszczeniu przycisku Gate dźwięk będzie wybrzmiewał, stopniowo zanikając. Poziom R (Release) określi czas owego wybrzmiewania.

9.

Obwiednię można wyzwolić także z klawiatury MIDI. Wyjście Gate, z umieszczonego w lewym górnym rogu panelu CV Outs, połącz z wejściem Gate In w module Envelope Generator. Aby zmieniać klawiaturą także wysokość dźwięku, należy połączyć Pitch w CV Outs z wejściem Keyb CV oscylatora.

Star icon
Produkty miesiąca
Antelope Zen Go Synergy Core - interfejs audio
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó