Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus
Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus

Otwieramy przed Tobą drzwi do świata syntezy modularnej, która pod względem możliwości nie ma sobie równych. Co istotne, możesz wejść do tego sonicznego uniwersum całkowicie za darmo!

Technologia
2020-03-01
Krok po kroku
7. Modularne sekwencje

1.

Automatyczne wyzwalanie dźwięków za pomocą sekwencera jest nieodłączną funkcją dostępną od samego początku syntezy modularnej, a Voltage Modular Nucleus ma wszystko to, co oferowały klasyczne sekwencery. Do tej pory korzystaliśmy z samodzielnej wersji syntezatora Nucleus, ale teraz uruchomimy go jako wtyczkę w DAW.

2.

Interfejs można skalować poprzez przeciąganie dolnego prawego narożnika. Korzystanie z zakładki Library nie jest jedyną metodą dodawania modułów – kliknij prawym klawiszem w pustym miejscu raka, wybierz z menu Add Module i w sekcji Controller odszukaj pozycję Eight-Step Sequencer.

3.

Potrzebujemy sygnału, który będziemy wyzwalać sekwencerem, zatem dodaj Oscillator. A skoro jest oscylator, to przydadzą się też moduły Filter, dwa generatory obwiedni Envelope Generator oraz wzmacniacz Amplifier – jednym słowem, wszystkie podstawowe elementy toru syntezy. Połącz je tak, jak na powyższej ilustracji.

4.

Dodaj moduł Delay, włączając go pomiędzy wyjście wzmacniacza Amplifier a wejście Main Outs 1L(M). Tak jak opisaliśmy poprzednio, skieruj wyjście jednego z generatorów obwiedni Envelope Generator na wejście CV we wzmacniaczu, a wyjście drugiej obwiedni na wejście Freq Mod 1 w module filtru.

5.

Celowo nie podłączyliśmy wyjść wyzwolenia dźwięków z klawiatury, ponieważ do sterowania wysokością dźwięku (pitch) i jego wyzwalaniem (gate) użyjemy modułu Sequencer. Znajdujące się w nim wyjście Gate Out połącz z wejściami Gate In w obu modułach Envelope Generators i kliknij przycisk Play w sekwencerze.

6.

Odtwarzanie sekwencji zatrzymujemy przyciskiem Stop. Wyjście Output z sekwencera (dolny prawy róg) połącz z wejście Keyb CV w oscylatorze. Włączony w tym pierwszym przycisk Output Quantize wymusza muzyczne („przyciągane” do półtonów) wartości każdego kroku sekwencji; przy partiach melodycznych powinien być włączony.

7.

Osiem suwaków sekwencera odpowiada za wysokość dźwięku każdego kroku, wynikającą z poziomu „napięcia” CV ustawianego poszczególnymi suwakami. Umieszczone nad nimi przyciski określają, czy dany krok ma wysłać sygnał bramkujący na wyjściu Gate Out. Ustawiając suwaki i aktywując kroki stwórz prostą sekwencję.

8.

Zajmiemy się dopracowaniem brzmienia. W obwiedni wzmacniacza ustaw czasy Decay i Release na około 330 ms, jednocześnie zamykając suwak Sustain. Zredukuj częstotliwość odcięcia filtru do 37 Hz, a znajdujący się w nim Mod 1 Amount ustaw na 130%. W obwiedni filtru zamknij Sustain, ustaw Decay na 500 ms, a Release na 1000 ms.

9.

Do wprowadzenia animacji użyjemy modułu Mini LFO. Umieść go w raku; jego wyjście fali trójkątnej podaj na wejście Freq Mod 2 filtru, ustawiając jednocześnie Mod 2 Amount na 60%. Aby modulacja przebiegała niespiesznie, ustaw kontrolkę Rate 1 w Mini LFO na wartość około 0.34 Hz. Rezonans filtru ustaw na 30%.

Star icon
Produkty miesiąca
Antelope Zen Go Synergy Core - interfejs audio
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó