Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus
Bezpłatny program - Cherry Audio Voltage Modular Nucleus

Otwieramy przed Tobą drzwi do świata syntezy modularnej, która pod względem możliwości nie ma sobie równych. Co istotne, możesz wejść do tego sonicznego uniwersum całkowicie za darmo!

Technologia
2020-03-01
Krok po kroku
5. Tworzymy brzmienie basu

1.

W tym momencie dźwięk przypomina zabawkowe elektroniczne pianino, więc spróbujemy to zmienić. Zaczniemy od obniżenia dźwięku z oscylatora, klikając na przyciskach Range i wybierając 32’. Dźwięk staje się niższy o oktawę, co już daje ciekawszy efekt. Z biblioteki przenieś do raka drugi oscylator.

2.

Ponownie połącz wyjście Pitch z CV Outs z wejściem Keyb CV – tym razem w nowym oscylatorze. Przytrzymując kursor na wyjściu Pitch, gniazdo rozgałęzi się, pozwalając na dołączenie do niego kolejnych wtyczek. Funkcja ta działa w całym syntezatorze, co pozwala zredukować liczbę wykorzystywanych modułów Multiple.

3.

Drugi oscylator pozostaje niesłyszalny, zatem by włączyć go w tor syntezy należy postąpić tak jak w przypadku pierwszego, a następnie zsumować wyjścia z obu oscylatorów za pośrednictwem modułu Six-Input Mixer, który przeciągnij do raka z biblioteki. Potem należy dokonać odpowiedniej rekonfiguracji.

4.

Odłącz wyjście sygnału piłokształtnego pierwszego oscylatora od wejścia modułu Amplifier i połącz je z pierwszym wejściem miksera. Do drugiego natomiast podłącz wyjście prostokątne z drugiego oscylatora. W tym momencie w mikserze możesz ustawiać proporcję pomiędzy sygnałami z obu oscylatorów: piłokształtnym i prostokątnym.

5.

Aby to usłyszeć, musisz wcześniej połączyć wyjście Master z miksera z wejściem Input we wzmacniaczu Amplifier. Regulatorami 1 i 2 w mikserze ustawiasz charakter dźwięku, a regulatorem Master ogólny poziom sygnału z obu oscylatorów. Szybko zauważysz, że przy takich samych poziomach piła jest głośniejsza niż prostokąt.

6.

Czas na finalne ukształtowanie dźwięku. Z biblioteki przenieś do raka moduł Filter i włącz go pomiędzy wyjście miksera a wejście wzmacniacza, odpowiednio modyfikując połączenia: z miksera skieruj sygnał na wejście filtru, a wyjście dolnoprzepustowe filtru (pierwsze z lewej) podłącz do wejścia modułu Amplifier.

7.

Na razie nie słychać żadnych zmian w dźwięku, ponieważ częstotliwość filtracji ustawiona jest na maksimum i cały sygnał przechodzi przez filtr bez żadnej obróbki. Gdy jednak zaczniesz grać na klawiaturze jednocześnie kręcąc gałką Cutoff, to od razu usłyszysz działanie filtru. Ustaw go na razie na częstotliwość ok. 1 kHz.

8.

Każdy dźwięk muzyczny potrzebuje animacji, a zatem umieść w raku drugi moduł generatora obwiedni Envelope Generator. Dokonaj połączenia wyjścia Gate w module CV Outs z wejściem Gate In w Envelope Generator. Kolejnym kablem połącz wyjście Env Out tego ostatniego z wejściem Freq Mod w module filtru.

9.

Ustaw regulator Mod 1 Amount w połowie zakresu regulacji. Od tego momentu obwiednia Envelope Generatora będzie sterować ustawieniem kontrolki częstotliwości odcięcia filtru. Ustaw Release na połowę, Sustain na około 30%, a Decay na 115 ms. Pojawieniu się nowego dźwięku będzie teraz towarzyszyć towarzyszy chwilowe otwarcie filtru.

Star icon
Produkty miesiąca
Antelope Zen Go Synergy Core - interfejs audio
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó